vps long van

Game Private Welcome to Lineage2CP - Custom H5 PvP Server

Thảo luận trong 'Game Private - Game Lậu Việt Hóa Mới Ra' bắt đầu bởi l2cp, 1/11/15. ID Topic: 1213, Lượt xem: 2,202

 1. l2cp New Member

  Lineage 2 Crimson Phoenix đc phát triển theo hướng custom PvP với nhiều sự thay đổi về gameplay cũng như 1 số tính năng đc team thêm vào để gia tăng sự hấp dẫn cũng như tính cạnh tranh khi các bạn tham gia vào game. Các vật phẩm custom của sv đc phát triển theo 2 hướng : Công và Thủ ( Weapon/Armor/Accessory/ ) cac bạn có thể tìm hiểu để build cho nhân vật của mình theo 1 phong cách riêng. Trong tương lai, team sẽ phát triển thêm những vật phẩm custom để các bạn có thể đa dạng trong lối chơi cũng như tạo đc 1 nhân vật theo phong cách mà bạn thích. Sau đây là thông tin máy chủ Crimson Phoenix

  Trang chủ: http://l2cp.xyz
  Forum: Home | Lineage 2 Crimson Phoenix
  Kết nối vào server: http://l2cp.xyz/Connect/
  Account: auto created


  I.Server's Information
  - Rate XP/SP: x1
  - Rate Spoil: x20
  - Rate Adena: x1
  - Custom Rate Enchant Weapon/Armor
  .Enchant 1 - 15 : -1% per times
  .Enchant 16 - 20 : 50%
  .Enchant 21 - 25: 20%
  - Rate Enchant Element Stone/Crystal/Jewel: 50/30/15
  - Max Element Attribute: lv 9

  II.Service's Information
  - Starting Lv 85
  - Item S+20 in GMShop
  - Max Slots Buff: 28+4
  - Max Slots Dance/Sing: 18
  - Max SubClass: 3 and Free SubClass
  - Base SubClass Lv 85
  - Time buff: 2h
  - Nobless in GM Shop
  - Free Premiun Account
  - Auto send request ChangeClass
  - Top PvP/Pk
  - Boss Infomation

  III.Custom
  - NPC UpGrade Item ( only {PvP} Weapon )
  - NPC Fame/Rep.Point Clan Manager
  - Ferrum Item ( Weapon/Armor/Cloak/Helmet)
  - Ixion Item ( WeaponR95/Armor/Cloak/Helmet )
  - PvP Accessory 100/1000/5000/10000/15000
  - Improved Boss Jewel ( Only HUnt Grandboss )
  - Custom Class: SpectralDancer, SwordMuse ...
  - Custom Skill: Song of WindStorm, Demonic Blade Dance ...
  - Custom Skill Forstress ( comming soon )
  - Custom Skill Castle ( comming soon )

  IV.Boss & GrandBoss
  - All Normal Boss lv 85 drop Event - Glitering Medal 60%, Giant Codex Mastery 40%
  - All GrandBoss Lv 89 drop Improved Jewel

  V. Potion
  - Mana Potion: 1000 MP delay 5s

  VI. Enchant Scroll
  - Enchant Scroll of Destruction: 1 - 15 = 100%
  - Enchant Scroll of Ancient: không bị mất + khi thất bại
  - Enchant Scroll of Divine: 100%

  VII. Event
  - Team Vs Team
  - Death Match
  - Lastman Standing
  - Event automatic every 2h
  - Scheme Buff For Event ( FairPlay )

  VIII. Command
  - .register
  - .unregister
  - .buff chỉ có tác dụng sau khi kích hoạt Free Premium Account
  - .aio chỉ có tác dụng sau khi kích hoạt Free Premium Account
  - .nobuff
  - .ccp
  - .changepassword

  Server chỉ mới custom 2 class là SpectralDancer và SwordMuse. Trong quá trình test BQT sẽ custom thêm nhiều class nữa. Các bạn có thể góp ý về việc Custom Skill cho các class SP,Summon ở topic: Custom Skill | Lineage 2 Crimson Phoenix

  Hiện server đang ONLINE để phục vụ quá trình Test.


  Một số hình ảnh của Item mới

  Ferrum Weapon + Armor + Cloak + Helmet
  [​IMG]
  [​IMG]  Ixion Armor + Weapon R95 + Cloak + Helmet

  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline