sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. VietnixTuanAnh New Member

  [​IMG]

  Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:


  VPS GIÁ RẺ
  VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
  VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD GIÁ RẺ

  Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
  Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
  Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
  Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD ADVANCE

  Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO
  Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
  Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

  [​IMG]

  CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
  VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
  VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
  PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


  Trang chủ: https://vietnix.vn/

  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611  [​IMG]
  ==================

  KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
  ==================

  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS

  Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê VPS > 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ

  Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê SERVER > 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


  Trang chủ: https://vietnix.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611
   
 2. VietnixTuanAnh

  VietnixTuanAnh New Member

  Trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  [​IMG]

  Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:


  VPS GIÁ RẺ
  VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
  VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD GIÁ RẺ

  Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
  Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
  Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
  Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD ADVANCE

  Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO
  Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
  Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

  [​IMG]

  CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
  VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
  VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
  PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


  Trang chủ: https://vietnix.vn/

  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611  [​IMG]
  ==================

  KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
  ==================

  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS

  Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê VPS > 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ

  Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê SERVER > 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


  Trang chủ: https://vietnix.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611
   
 3. VietnixTuanAnh

  VietnixTuanAnh New Member

  Trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  [​IMG]

  Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:


  VPS GIÁ RẺ
  VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
  VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD GIÁ RẺ

  Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
  Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
  Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
  Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD ADVANCE

  Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO
  Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
  Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

  [​IMG]

  CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
  VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
  VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
  PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


  Trang chủ: https://vietnix.vn/

  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611  [​IMG]
  ==================

  KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
  ==================

  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS

  Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê VPS > 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ

  Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê SERVER > 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


  Trang chủ: https://vietnix.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611
   
 4. VietnixTuanAnh

  VietnixTuanAnh New Member

  Trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  [​IMG]

  Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:


  VPS GIÁ RẺ
  VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
  VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD GIÁ RẺ

  Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
  Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
  Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
  Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD ADVANCE

  Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO
  Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
  Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

  [​IMG]

  CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
  VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
  VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
  PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


  Trang chủ: https://vietnix.vn/

  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611  [​IMG]
  ==================

  KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
  ==================

  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS

  Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê VPS > 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ

  Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê SERVER > 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


  Trang chủ: https://vietnix.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611
   
 5. VietnixTuanAnh

  VietnixTuanAnh New Member

  Trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  [​IMG]

  Nhận thấy được nhu cầu làm game rất lớn của anh em JX, nên VIETNIX.VN quyết định GIẢM GIÁ tất cả dịch vụ VPS từ tháng 10/2017, số tiền được giảm lên đến 10% giá trị dịch vụ, cụ thể như sau:


  VPS GIÁ RẺ
  VPS 1: 1 Core - 2 GB RAM - 20 GB HDD từ 300.000 ⇨ 28O.OOO
  VPS 1: 2 Core - 4 GB RAM - 30 GB HDD từ 500.000 ⇨ 46O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 4 GB RAM - 40 GB HDD từ 800.000 ⇨ 73O.OOO
  VPS 1: 4 Core - 6 GB RAM - 80 GB HDD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD GIÁ RẺ

  Gói B1: 1 Core - 768 MB RAM - 15 GB SSD từ 120.000 ⇨ 11O.OOO
  Gói B2: 1 Core - 1 GB RAM - 20 GB SSD từ 200.000 ⇨ 19O.OOO
  Gói B3: 1 Core - 2 GB RAM - 30 GB SSD từ 350.000 ⇨ 32O.OOO
  Gói B4: 2 Core - 4 GB RAM - 40 GB SSD từ 650.000 ⇨ 6OO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-gia-re.html

  [​IMG]


  VPS SSD ADVANCE

  Gói A1: 4 Core - 8 GB RAM - 60 GB SSD từ 1.200.000 ⇨ 1.1OO.OOO
  Gói A2: 6 Core - 10 GB RAM - 80 GB SSD từ 1.600.000 ⇨ 1.48O.OOO
  Gói A3: 8 Core - 16 GB RAM - 100 GB SSD từ 2.400.000 ⇨ 2.2OO.OOO
  Gói A4: 16 Core - 32 GB RAM - 200 GB SSD từ 4.500.000 ⇨ 4.OOO.OOO
  https://vietnix.vn/vn/vps-ssd-advance.html

  [​IMG]

  CHỈ VỚI 1.72O.OOO CÓ NGAY COMBO CHẠY JX LINUX
  VPS Win/DB - B3 Package - 32O.OOO
  VPS Linux/GS - A1 Package - 1.1OO.OOO
  PROXY ANTI DDOS 99% - 3OO.OOO


  Trang chủ: https://vietnix.vn/

  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611  [​IMG]
  ==================

  KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG MÙA TRUNG THU
  ==================

  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ VPS

  Thuê VPS > 1.000.000 GIẢM NGAY 1OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê VPS > 2.000.000 GIẢM NGAY 2OO.OOO khi thuê PROXY


  KHUYẾN MÃI KHI THUÊ SERVER/MÁY CHỦ VẬT LÝ

  Thuê SERVER > 3.000.000 GIẢM NGAY 5OO.OOO khi thuê PROXY
  Thuê SERVER > 5.000.000 GIẢM NGAY 1.OOO.OOO khi thuê PROXY


  Trang chủ: https://vietnix.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/vietnix.vn/
  Facebook: https://www.facebook.com/tuananh.vietnix
  Skype: sheid_1309
  Hotline: O1674 237 611
   

Chia sẻ game lậu