Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
 1. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 2. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  # Tên Level Môn phái EXP
  1
  MK 87 Tiêu Dao 13564509
  2 Lục 86 Võ Đang 20263353
  3 PhùngGia 86 Tinh Túc 17739113
  4 ooBell 85 Nga My 8540327
  5 ĐoánXem 85 Tinh Túc 5859613
  6 Hate 85 Tiêu Dao 397737
  7 GM 85 Không Có 478
  8 Phong 84 Thiên Long 8643147
  9 iBunny 83 Nga My 10424505
  10 Liu 83 Tiêu Dao 4812711
  11 Đức[]Hào 83 Võ Đang 4426516
  12 Voi 83 Nga My 3767816
  13 MẹThiênHạ 82 Tiêu Dao 6932161
  14 Bóng[] 81 Tiêu Dao 7434598
  15 iĐôngidol 81 Tiêu Dao 316893
  16 NữVương 80 Thiên Sơn 8828182
  17 Á 80 Mộ Dung 3768045
  18 LamTuoc 78 Nga My 2314930
  19 TiểuBối 76 Võ Đang 4165756
  20 Long 74 Minh Giáo 2777962
  21 TiểuTà 74 Tinh Túc 2650461
  22 KimLinh 72 Nga My 5599354
  23 SamSam 72 Tinh Túc 2053853
  24 CSKhắcViệt 72 Tiêu Dao 995390
  25 NoName 71 Mộ Dung 1602307
  26 DiepPham 70 Tiêu Dao 5582666
  27 NhậtBền 70 Tiêu Dao 3495532
  28 FOx 70 Cái Bang 3253071
  29 AnhDũng 70 Nga My 2388598
  30 IELTS9 69 Nga My 1136137
  31 CS[]ĐỗThu 68 Nga My 1514775
  32 ĐộcLong 68 Cái Bang 592093
  33 BốCácHạ 66 Mộ Dung 3737773
  34 Tieuyen 66 Nga My 1933061
  35 TuấnAnh 66 Thiên Long 1406685
  36 LePh0ng 66 Tiêu Dao 1371747
  37 CáMú 66 Tiêu Dao 1202605
  38 TamThánh 65 Thiên Long 2108865
  39 SKY 65 Tinh Túc 1065994
  40 1KNiểm 65 Tiêu Dao 156795
  41 TúBàXìTin 64 Võ Đang 1639015
  42 1đêm9anh 64 Nga My 1625113
  43 TriệuVân 64 Cái Bang 1320819
  44 LụcAnh 63 Mộ Dung 1851483
  45 ThanhTam 63 Tiêu Dao 1767780
  46 MinhQuân 63 Tiêu Dao 1299542
  47 Ku 63 Thiên Long 217088
  48 phatmen 63 Tinh Túc 168973
  49 Niko 62 Thiên Long 1769341
  50 Cặt 62 Tiêu Dao 729930
  51 VúLép 62 Nga My 224130
  52 ĂnHôi 61 Tiêu Dao 1407993
  53 VúTo 61 Minh Giáo 1398851
  54 ImaDunDun 61 Võ Đang 461613
  55 DiepMac 61 Nga My 366058
  56 HoaMẫuĐơn 61 Võ Đang 39627
  57 KhảVy 60 Tiêu Dao 1772041
  58 ChuTước 60 Võ Đang 1287304
  59 phattapta 60 Tinh Túc 708072
  60 ThiênMệnh 59 Tinh Túc 1992606
  61 Will 59 Tiêu Dao 1428972
  62 tOpKhắm 59 Thiên Long 1412957
  63 kelly 59 Nga My 1082814
  64 TiênNhân 59 Nga My 978407
  65 VôDịKk 59 Võ Đang 868255
  66 Loading 59 Tinh Túc 811022
  67 ThắnGChimtE 59 Võ Đang 639925
  68 MrT 59 Mộ Dung 224442
  69 LâmYếnNhi 59 Tinh Túc 218229
  70 MongNhỏ 58 Nga My 1696941
  71 ThiênKim 58 Cái Bang 1671382
  72 Chạy 58 Thiên Sơn 1306913
  73 MongTo 58 Cái Bang 1028834
  74 HoaDãqùy 58 Thiên Long 857134
  75 HuyNhô 58 Thiên Long 819688
  76 ThanhTamm 58 Cái Bang 631563
  77 TieuDao2 58 Tiêu Dao 525120
  78 Nà[]Ní 57 Võ Đang 2446678
  79 Bỉm 57 Thiên Long 1824989
  80 ChimTo 57 Thiên Long 1362676
  81 ChimNhỏ 57 Nga My 1343532
  82 TieuDao1 57 Tiêu Dao 1276941
  83 97 57 Võ Đang 1206328
  84 MrsChảnh 57 Nga My 1146300
  85 MrChảnh 57 Thiên Long 837366
  86 LIzz 57 Tiêu Dao 258218
  87 BăngNhi 57 Nga My 178784
  88 Diệp 57 Nga My 164476
  89 BíchNụ 56 Tiêu Dao 2631091
  90 SầuVôLệ 56 Nga My 1649128
  91 Buông 56 Tiêu Dao 1408383
  92 LýNhỏTồn 56 Thiên Long 392827
  93 CML 56 Tiêu Dao 213589
  94 MãSiêu 55 Võ Đang 1325994
  95 zThánhCô 55 Tiêu Dao 851336
  96 PhụngSồ 54 Tiêu Dao 958466
  97 BạchHổ 54 Tinh Túc 24925
  98 Apple 53 Thiên Long 871952
  99 DươngĐZai 53 Tinh Túc 826947
  100 NguoiVôTâm 53 Võ Đang 816078
   
 3. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 4. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 5. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 6. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Share 100 vipcode :
  CODE2DVG0B0P1GFUYI
  -CODEG8UUP8X31ODUAJ
  -CODE81Y8G3JA1NZDRO
  -CODEV5RU3I4G162H3J
  -CODENUU4FR1M172OYF
  -CODEJ6D4C45G1CVSXX
  -CODETX5FG2OP17YCFK
  -CODEMIDC3PC41UFBUH
  -CODEJWZ5GOB81GYD4X
  -CODE01PRHPBY1MPRF8
  -CODE7ADZT5PS1L1SBR
  -CODEZ97PJ7QB1KV004
  -CODE1793DO6X1DMZV0
  -CODEY0TR0Z1R1HR1XH
  -CODEW8BQVZYA1YWEZ8
  -CODEOPAYPTII1R7L9A
  -CODEPX9RZ0901AKXVQ
  -CODE7KVIMD5B1ZQJ6I
  -CODEC0F6J3N313CTMH
  -CODE3GJCZFMS19HS9D
  -CODEKGU7EQUV1AJTZC
  -CODEME4JPP5Z1XQUQF
  -CODEIAKTEVRS1G7VOT
  -CODE6JA4HO941DI6G4
  -CODETQOMXFFI11BLWW
  -CODEY40VPGYX11OEQH
  -CODERK487KHY14M4PI
  -CODED91WLA4S1N6AH2
  -CODELBC3AFXG1IST0O
  -CODEB03WRJY51D09TS
  -CODE52XI0IPM1QYCVQ
  -CODEEF9C14SE1TH07W
  -CODEA60H30U51F1XG3
  -CODEGC649QSF1WD2FJ
  -CODEIU43ZSAI1BANXO
  -CODEZ2406YHN1ROZ4N
  -CODESD1HR2PJ1XNRQ3
  -CODE0S3JU47I12J93H
  -CODEWBGWLR7F1FG4E7
  -CODEM05J240F13GOUL
  -CODECZ2Q30DC19SVKR
  -CODEIQQ27C0N1ITF71
  -CODEU5IZANL01C8WYB
  -CODETRC83B6G11K3AT
  -CODEMHG5CDKD1EIJ6X
  -CODEFXZF7IX41H2KN2
  -CODENHGTDE40121T3S
  -CODELK9ODEBP10QSMT
   
 7. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 8. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 9. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 10. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 11. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   
 12. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  ☑️Khai mở Cụm máy chủ mới GIANG SƠN MỸ NHÂN vào lúc : 19h 3/11/2018
  Trang chủ: http://tlbb2010.com/

  ➡️GIỚI THIỆU CHUNG :
  ☑️EXP chuẩn FPT : X5 Exp
  ☑️ Giới hạn 2 acc trong map/trên 1 PC
  ☑️Drop Ngọc 3,4 SCHTP, CCHTP (Khó)
  ☑️Free KNB Khóa, Pet, Ngọc 3 ,X2, Đục lỗ , Điêu trác, Tương Khảm v,v,v
  ☑️12 Môn Phái
  ☑️Client 2.0 mượt chuẩn FPT 2010
  ☑️Giới hạn lv 99
  ☑️Đua TOP Level 99
  ☑️-Tỷ lệ nạp thẻ :
  ☑️Tỉ lệ nạp thẻ cào là 10:8
  ☑️Nạp qua là 10:10
  ☑️Nạp 50k = 1250 knb ( Chưa tính Khuyến mãi )
  ☑️Tính năng ,Võ Hồn đầy

  ➡️Về event Đua TOP:
  Đệ nhất cao thủ: Khi có nhân vật đầu tiên lên level 90
  ☑️TOP 1 : Trùng Lâu Giới , 4k5 knb , 500v + 3 viên thể lực 5 ,Ngọc Nhĩ Đóa 90, 1 Cặp Ngũ Sắc Thần Ngưu 85 bảo bảo
  ☑️TOP 2 : Trùng lâu triệu 7 ngày 4k knb , 500v + 2 viên 5 thể lực ,Ngọc Nhĩ Đóa 90, 1 cặp Trứng Niên Thú bảo bảo
  ☑️TOP 3 :Trùng lâu quy 7 ngày 3k5 knb ,300v + 2 viên 5 thể lực, Ngọc Nhĩ đóa 90 , 1 cặp Nham hồn 85 Bảo bảo
  ☑️TOP 4 đến 10 : 2k5 knb , 300v + 1 viên thể 5

  Bang hội xưng hùng :
  ☑️TOP 3 bang xây Tử Cấm Thành ( cấp 5 ) đầu tiên :
  ☑️TOP 1 : 30k knb (cả bang) + 1 cặp Rồng 65
  ☑️TOP 2 : 20k knb (cả bang )+ 1 cặp Rồng 65
  ☑️TOP 3 :15k knb (cả bang) + 1 cặp Xí nga vương
  ☑️Tinh Anh môn phái : TOP 10 cao thủ level cao nhất của mỗi phái : 1 Áo môn phái cấp 2

  Sự kiện Like share tag nhận VIPCODE :
  -Like Fanpage ✅
  -Like bài viết này và share ( chia sẽ ) ở chế độ công khai ✅
  -Tag (kéo) 10 người bạn cùng chơi vào dưới bài viết này .✅
  +Làm đủ 3 bước trên inbox cho fanpage sáng ngày 3/11 sẽ nhận VIPCode ☑️
  GiflCode Tận Thủ : TLBB2010 ( Code Chung )

  Những sự kiện event khác :
  +Event nạp thẻ 50% 5 ngày đầu open

  Trang chủ : http://tlbb2010.com/
  Đăng ký : http://psp.tlbb2010.com
  Fanpage : https://www.facebook.com/gametlbb/
  Group TLBB2010 : https://www.facebook.com/groups/502751910136247/

  ( Lưu ý : Đây là sever 2 của TLBB2010 nên sever 1 vẫn hoạt động bình thường và sẽ có lịch sát nhập 2 sever )
   
 13. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 14. tlbbanhhunghoi

  tlbbanhhunghoi Member

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  TLBB2 - Khổ Tận Cam Lai - TLBB FPT 2.9

  -EXP X2 FPT , ĐUA TOP LEVEL 89
  -FREE ĐỤC LỖ,ĐIÊU TRÁC , KHẢM PHÙ , THÁO GỠ
  -FREE 1 SỐ PET 5,65,85
  -Free nhuộm tóc , kiễu tóc, định nhan châu, Dị nhan đan
  -Free hết đã tạo đồ
  SHOP DONTATE CỰC RẼ TỪ 15.000 ĐẾN 30.000VND
  SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN ĐUA TOP LEVEL SẼ BÁN NGỌC 5 GIÁ 30.000 VND /1
  FANPAGE CẬP NHẬT THỘNG TIN : https://www.facebook.com/TLBBFPT2.9/
  GRUOP TRAO ĐỔI :https://www.facebook.com/groups/502751910136247/
  TRANG CHỦ TẠM THỜI ĐANG LÀM !
   
 • Chia sẻ game private

  Đang tải...