gunnyhoainiem.com sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. k3ndys2kun New Member

  [​IMG]✍ Bang chủ là người đứng ra đăng ký cho bang mình với cú pháp:
  [​IMG]➡ Tên Bang + ID Bang+ Tên Bang Chủ + Tên Phó Bang Chủ + Ảnh Số Lượng Mem hiện có trong bang!
  [​IMG]➡ Chỉ có 02 bang được quyền tham gia Event này, ai nhanh tay đăng ký, đăng ký hợp lệ sẽ được duyệt!
  [​IMG]➡Tối đa mỗi bang với số người thi đấu là 70 ! người thứ 71 không vào được!
  [​IMG] Cơ Cấu giải thưởng! (Trao khi open Server chính thức)
  [​IMG]Mỗi một thành viên bên thắng sẽ được 50k Điểm tặng!
  [​IMG]Mỗi một thành viên bên thua sẽ được 30k Điểm tặng!
  [​IMG]Lưu ý: Event tính tài khoản tham gia dựa trên báo danh tham gia vào phụ bản! Khi ra khỏi phụ bản ai có điểm mới được tính, nếu mem vào phụ bản mà treo thì khi ra sẽ không lưu danh được và tất nhiên là không có quà!
  [​IMG]Mem phải cực kỳ lưu ý vấn đề này để tránh phát sinh thắc mắc về sau!
  [​IMG]Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết nếu làm sai quy định của BQT!
  ================================================
  [​IMG]Trang Chủ: http://Tantinhkiem.com/
  [​IMG]Tải game: http://tantinhkiem.com/download
  [​IMG]Fanpage: https://www.facebook.com/1433525853396579/
  [​IMG]
   

Chia sẻ game lậu