vps long van
 1. tlbbcaycuoc21 New Member

  Thiên long Bát Bộ - Server 0
  Alphatest 19 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022
  Open 19 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2022
  ==============================================================
  ===========================================================================================
  Sự Kiện Alphatest
  1. Tỷ Thí Lôi Đài (20 giờ ngày 25 tháng 11)
  2. Kích Sát GM (19 giờ - 20 giờ Ngày 25 tháng 11)

  2. Vạch Lá Tìm Sâu (Trong thời gian Alphatest)
  =================================================================
  Sự Kiện Open

  1. Đua TOP Chuyển Sinh Mốc 50 Lần
  2. Rương Mừng Open (19 giờ 30 ngày 26 tháng 11)

  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/11/22

Chia sẻ game private

gamebank
muonline