vps long van
 1. GameVietVN New Member

  Thiên Địa - Kiếm Thế 2009 Khai mở máy chủ mới

  Máy Chủ : TIẾU NGẠO ( Máy chủ thứ 2 của Thiên Địa Kiếm Thế)

  Thử nghiệm : 10h00 04/03/2022

  Chính Thức Khai Mở 10h00 06/03/2022

  Chi tiết Phần thưởng Hoạt Động

  Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng
  Boss thế giới 55-75-95
  Thời gian xuất hiện :
  Boss 55 : 9h30 – 15h30 – 19h30 – 22h30
  Boss 75 : 9h32 – 15h32 – 19h32 – 22h32
  Boss 95 : 15h35 – 22h35 Tỷ lệ rớt ở Boss là Random
  Boss 55-75 : Rớt Huyền Tinh 5-6-7 , Túi Nguyên Bảo , Túi Bạc Thường , Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành, Thiệp bạc.
  Boss 95 : Rớt Huyền Tinh 6-7-8 , Lệnh Bài Võ Lâm Cao Thủ các hệ , Túi Nguyên Bảo , Túi Bạc Thường , Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành, Thiệp bạc .
  Đặc biệt :
  Phần thưởng cố định khi kết thúc boss
  55 : 1000 đồng + 1 Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành .
  75 : 2000 đồng + 2 Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành .
  96 : 3000 đồng + 3 Túi Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành .
  Khiêu Chiến Du Long Thời gian: Cả ngày
  Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 50 lầnYêu cầu Cấp 50
  Có tích luỹ số lần khiêu chiến du long các ngày bỏ lỡ
  Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm, Huyền Tinh.
  Bao Vạn Đồng Thời gian: Cả ngày
  Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
  Hoàn thành
  Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
  Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
  Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
  Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ : 1 Huyền Tinh Cấp 5 – 5 vạn Bạc Khóa – 2v Đồng Khoá – 1.000.000 EXP
  Bạch Hổ Đường ( Có mua lại hoạt động ) Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
  Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lầnYêu cầu Cấp 50
  Qua 1 tầng( ải ) nhận: 250.000 EXP , 1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 2 điểm Tích Luỹ Nạp Thẻ
  Tiêu Dao Cốc ( Có mua lại hoạt động ) Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
  Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 14 lầnYêu cầu cấp 80
  Qua 1 ải nhận: 250.000 EXP ,1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 2 vạn Tích Luỹ Nạp Thẻ

  + Mua lại hoạt động Tiêu Dao Cốc như sau cho nhiều bạn thắc mắc :
  Tiêu Dao Cốc tính theo Ải , Server thường cho lượt đi trước . 1 lượt đi như vậy cần trải qua 5 ải.
  Ví dụ 1 nhân vật có 14 lượt đi vậy tổng cộng họ có 14*5= 70 ải (chưa tham gia).
  Vì bạn chưa tham gia nên chưa biết là vượt thành công hay thất bại bao nhiêu ải.
  Do đó để tính lượt thất bại cần lấy tổng lượt của server – đi số ải chưa tham gia sau đó mới mua lại được .
  Chiến Trường Tống Kim Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
  Mỗi ngày tham gia không giới hạn
  Yêu cầu Cấp 50
  Phần thưởng Tống Kim được x2 vào trận 21h00 hàng ngày

  Lưu ý : Phần thưởng Tống Kim được x2 vào trận 21h00 hàng ngày
  + 1.000-2.000 điểm : 1 HT 5 , 1tr EXP , 500 TL HL , 1 uy danh
  + 2.000-4.000 điểm : 2 HT 5 , 2tr EXP , 1000 TLHL , 2 túi mảnh ghép , 5 Tiền du long , 2 túi mảnh ghép trang bị đồng hành, 5000 đồng thường , 25v Tích luỹ mốc nạp
  + 4.000-6.000 điểm : 1 HT 6 , 4tr EXP , 2000 TLHL , 4 túi mảnh ghép , 10 tiền du long , 1 vạn đồng thường , 4 túi mảnh ghép trang bị đồng hành , 25v tích luỹ mốc nạp
  + 6.000-10.000 điểm : 2 HT 6 , 6tr EXP , 2500 TLHL , 6 túi mảnh ghép , 15 tiền du long , 1,5 vạn đồng thường , 6 túi mảnh ghép trang bị đồng hành , 25v tích luỹ mốc nạp
  + 10.000-19.999 điểm : 1 HT 7 , 8tr EXP , 3000 TLHL , 8 túi mảnh ghép , 20 tiền du long, 2 vạn đồng thường , 8 túi mảnh ghép trang bị đồng hành 25v tích luỹ mốc nạp , Danh Hiệu : Chiến Quốc Nguyên Soái
  + 20.000 điểm trở lên : 2 HT 7 , 10tr EXP , 4000 TLHL , 10 túi mảnh ghép , 25 tiền du long , 2 vạn 5000 đồng thường, 10 túi mảnh ghép trang bị đồng hành , 25v tích luỹ mốc nạp , Danh Hiệu : Chiến Quốc Nguyên Soái

  Truy Nã Hải Tặc Thời gian: Cả Ngày
  Mỗi ngày tham gia không giới hạn, mỗi tuần săn tối đa 36 conYêu cầu Cấp 50


  Thương Hội Thời gian: Cả Ngày
  Mỗi tuần hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụYêu cầu Cấp 60
  Hoàn thành
  10 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.Hoàn thành
  20 Nhiệm Vụ: 200 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.Hoàn thành
  30 Nhiệm Vụ: 300 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.Hoàn thành
  40 Nhiệm Vụ: 400 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8 và 0 điểm Uy Danh.
  Nhiệm vụ Thương Hội không làm xong tuần này có thể để sang tuần tiếp theo làm, nhưng sẽ không thể nhận nhiệm vụ tuần mới và phần thưởng không có điểm uy danh
  Đoán Hoa Đăng Thời gian: Từ 00h00 đến 24h00 Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật Hàng Tuần
  Mỗi lần đối đáp tối đa 30 câu
  Tới gặp NPC Lễ Quan để tham gia hoạt động này
  Hoạt động diễn ra vào thứ 2 , thứ 4 , thứ 6 , chủ nhật hàng tuần
  Hoạt Động Phần Thưởng
  Tần Thuỷ Hoàng
  Thời gian : 22h40
  Tất cả các ngày trong tuần
  6 Huyền Tinh cấp 7
  5.000.000 EXP
  1 Hoà Thị Ngọc
  50 Kim Nguyên Bảo
  Thiên Địa Chiến Thần
  Boss Thế Giới
  Thứ 5 Hàng Tuần
  Thời gian : 20h00 > 23h59 10 Huyền Tinh cấp 7
  10.000.000 EXP
  3 Hoà Thị Ngọc
  200 Kim Nguyên Bảo
  Tỷ lệ rớt Bao Tay Bạch Ngân
  Hoả Kỳ Lân
  Thứ 4 Hàng Tuần
  Thời Gian: 20h00 10 Huyền Tinh cấp 7
  5.000.000 EXP
  3 Hoà Thị Ngọc
  100 Kim Nguyên Bảo
  Thi Đấu Loạn Phái
  Thứ 6 Hàng Tuần
  Thời gian : 19h30
  TOP 1 : 2 Huyền Tinh 8, 250 Tiền Du Long, 50v Đồng Khoá, 100v Đồng Thường, 250v Bạc khoá, Danh Hiệu Thi Đấu Môn Phái

  TOP 2 : 1 Huyền Tinh 8, 200 Tiền Du Long, 40v Đồng Khoá, 40v Đồng Thường, 200v Bạc khoá , Danh Hiệu Thi Đấu Môn Phái

  TOP 3 > 4 : 2 Huyền Tinh 7, 150 Tiền Du Long, 30v Đồng Khoá, 30v Đồng Thường, 150v Bạc khoá

  TOP 4 > 8 : 1 Huyền Tinh 7, 100 Tiền Du Long, 25v Đồng Khoá, 25v Đồng Thường, 120v Bạc khoá

  TOP 8 > 16 : 2 Huyền Tinh 6, 50 Tiền Du Long, 20v Đồng Khoá, 20v Đồng Thường, 100v Bạc khoá

  TOP 16 trở đi : 1 Huyền Tinh 6, 20 Tiền Du Long, 5v Đồng Khoá , 10v Bạc khoá

  LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÁY CHỦ 2 – TIẾU NGẠO
  04-03-2022
  LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÁY CHỦ 2 – TIẾU NGẠO ( 10h 06-03-2022 )
  • Tạo nhân vật cấp độ 100
  • 1 Mã Bài Ô Truy
  • 1 Sét Trang Bị cấp 9x ( Loại 4% ) + 8
  • 1 Vũ Khí theo môn phái cấp 90 ( Loại 4% ) + 8
  • 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù Full chức năng Vĩnh Viễn
  • 1 Lệnh Bài Uy Danh + 20 điểm
  • 3 Túi 15 ô Hành Trang
  • 3 Lệnh bài mở rộng Rương 1 2 3
  • Ngọc Trúc Mai Hoa ( 30 Ngày )
  • Mã Code : 200v bạc khóa , 1 HT8 , 200v bạc khoá , 100v đồng khoá , Ngoại trang đẹp tân thủ .
  • Nhập mã : TIEUNGAO

  GIỚI HẠN CẤP ĐỘ MÁY CHỦ MỚI
  Cấp Độ Thời Gian
  Cấp 109 14 ngày sau khi khai mở Máy chủ 2 – TIẾU NGẠO
  Cấp 119 14 ngày sau khi mở cấp độ 109
  Cấp 129 14 ngày sau khi mở cấp độ 119
  Cấp 139 14 ngày sau khi mở cấp độ 129
  Cấp 150 14 ngày sau khi mở cấp độ 139
  MỘT SỐ GIỚI HẠN NHIỆM VỤ VÀ VẬT PHẨM GAME
  Tính năng Ghi chú Thông Tin
  Trứng Du Long Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 quả
  Khiêu chiến Du Long Mỗi ngày khiêu chiến 50 lượt Có cộng dồn Khiêu Chiến Du Long
  Rương Cao Quý Mỗi tuần sử dụng 7 rương
  Mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8 Có thể cộng dồn mỗi ngày
  Tu Luyện Đơn 1 Ngày sử dụng tối đa 10 lọ Mua tại Kỳ Trân Các
  Tiêu Dao Cốc Mỗi ngày tối đa tham gia 1 lần Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  Quân Doanh Mỗi ngày tối đa tham gia 1 lần Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  BOSS Hoàng Kim 55 Thời gian : 09h30, 15h30, 19h30 và 22h30 Hàng Ngày. Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  BOSS Hoàng Kim 75 Thời gian : 09h32, 15h32, 19h32 và 22h32 Hàng Ngày. Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  BOSS Hoàng Kim 95 Thời gian : 15h35, 22h35 Hàng Ngày. Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  BOSS Tần Thủy Hoàng Thời gian : 22h35 Hàng ngày
  Map Tầng Lăng 5. Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  BOSS Hỏa Kỳ Lân Thời gian : Thứ 4 Hàng Tuần
  20:00 Map Tàn Tích Cung A Phòng. Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  BOSS Thiên Địa Chiến Thần Thời gian : Thứ 5 Hàng Tuần
  20:00 Map Thần Nữ Phong Ngay khi tạo nhân vật có thể tham gia hoạt động
  GIỚI HẠN TINH LỰC, HOẠT LỰC
  Máy chủ sẽ giảm tải số lượng clone tính năng mua Tinh Lực, Hoạt Lực. Máy chủ Tiếu Ngạo sẽ giới hạn 50 điểm Uy Danh Giang Hồ mới được phép mua Tinh Hoạt Lực. Các bạn đọc thông tin bên dưới.

  • Máy chủ sẽ (reset) Điểm Uy Danh Giang Hồ về 0 điểm mỗi tuần.
  • Đạt 50 điểm Uy Danh Giang Hồ mới được phép mua Tinh Lực, Hoạt Lực.
  • Máy chủ hiện tại bán 50 bình Tinh Hoạt Lực ( Đại ) / Ngày
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm Túi Tân Thủ mở ra để mua
  Vật phẩm Đơn giá 1 bình (Đồng thường)
  Giá Gốc
  Giảm 40%
  Tinh Lực (Tiểu) 1000
  Hoạt Lực (Tiểu) 1000
  Tinh Lực (Trung) 2000
  Hoạt Lực (Trung) 2000
  Tinh Lực (Đại) 3000
  Hoạt Lực (Đại) 3000
  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  Thông tin - các hoạt động có thể nhận " Tích Luỹ Mốc Nạp Thẻ "

  - Nhiệm Vụ Hàng Ngày

  - Tống Kim

  - Bạch Hổ Đường

  - Tiêu Dao Cốc

  =========================================================

  Hỗ trợ tân thủ khi gia nhập

  - Cấp 100

  - 1 Mã Bài Ô Truy

  - 1 Sét Trang Bị cấp 9x ( Loại 4% ) + 8

  - 1 Vũ Khí theo môn phái cấp 90 ( Loại 4% ) + 8

  - 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù Full chức năng Vĩnh Viễn

  - 1 Lệnh Bài Uy Danh + 20 điểm

  - 3 Túi 15 ô Hành Trang

  - 3 Lệnh bài mở rộng Rương 1 2 3

  - Ngọc Trúc Mai Hoa ( 30 Ngày )

  #code : 200v bạc khóa , 1 HT8 , 200v bạc khoá , 100v đồng khoá , Ngoại trang đẹp tân thủ .

  Trang chủ : https://thiendiakiemthe.com/

  Fanpage : https://www.facebook.com/ktvn20092021/

  Group : https://www.facebook.com/groups/1673411516178449

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  Tống Kim
  Săn Hoả Kỳ Lân toàn server

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/3/22

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra