thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. son062 New Member

  Mời mọi người tham gia server TLBB Tân Thần long:
  -TEST: tải về là test luôn (Thời gian TEST 1 tuần)
  - OPEN: 20h ngày thứ 5 ngày 29/6/2017
  -Trang chủ: http://tanthanlong.com/
  -Link tải: http://tanthanlong.com/Download.aspx
  -Đăng ký: http://pay.tanthanlong.com/Register
  [r]--------------[r]
  Sơ lược về server:
  -Thời trang đầy đủ từ 2008- 2017(NEW)(
  -Thú cưỡi đầy đủ từ 2008-2017(NEW)
  -Pet đầy đủ 2008-2017(NEW)
  -Trang bị:
  + Đồ chế 9x, server không trùng
  +Thần Khi siêu cấp vs Thần Khí Ma Tôn (NEW)
  + Long Văn siêu cấp
  + Vỗ Hồn siêu cấp
  + Bá vương lệnh chuẩn Vinagame (NEW)
  + Ám khí Đôc long (NEW)
  + Hiệp Ân (NEW)
  -Chức năng:
  + Điêu Văn song cực 2 cái/1 Trang bị (NEW)
  + Tu luyện ( NEW)
  + Vương Đỉnh Càn - Khôn (New)
  + Chân nguyên Tím -Cam( chuẩn Viangame)
  + Cường Hóa xuyên thích +99 ( NEW)
  + Thổi độc Ám khí( NEW)
  -Hệ thống skill:
  - Ngũ tuyệt BÍ Thư ( NEW)
  - YQ 45, 65, 80 chuẩn hóa Vinagame( Cân bằng các phái tay ngắn vs tay dài)
  - Hệ thống hiệu ứng skill Võ Hồn, Long văn, Vương lệnh bá đạo Private
  - Hệ thống Kill Pet chuẩn hóa Vinagame
  ---------------------------
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ game lậu