vps long van
 1. Nhungpham Member

  TQH5
  [​IMG]

  Tam Quốc H5 Open S53 Trương Phi
  Open: 19h – 28/11/2022
  Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
  Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
  Giftcode hằng tuần tại Hội quán
  Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU
  TOP LỰC CHIẾN
  Top 1: 10.000.000 KNB
  Top 2: 8.000.000 KNB
  Top 3: 6.000.000 KNB
  Top 4-6: 4.000.000 KNB
  Top 7-9: 2.000.000 KNB
  Tổng kết: 19h – 05/12/2022
  Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tamquoch5.michio
  Link game: http://tq.michiogame.com
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline