vps long van
 1. phongnguyen11 New Member

  Trang chủ: http://srotieuma.com/
  ✅✅✅ Sro Tiểu Mã Map 40 Only - Asian ✅✅✅
  ✔️ Alphatest : 23 /10 / 2019
  ✔️ Open : xx / 10 / 2019
  Grup: https://www.facebook.com/groups/463720724445971/
  - Max Level : 40 Class: Asian
  - Skill: 40
  - Item : D5
  - Rate EXP/SP : x 2
  - Rate EXP/SP Party : x 3
  - Rate Item : x 2
  - Rate Gold x 2
  - Tỉ lệ Mix đồ : 1 > 4 100% , 4 > Random
  - 8h xanh , 2h cam
  - Không ghost,không máu 25%,không pill
  - Buôn 2 thành Trường an- Đôn hoàng- , bán hàng đặc biệt tại Sơn tặc trại : và hắc mặc trại.
  ---> Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
  ---- Test Khởi tạo nhân vật :
  0 : Full Silk , Full Gold
  1 : Set Sun D5 + 9 Full Blue
  ---- Open Khởi Tạo nhân vật Mới :
  1 : Set Sun D1
  2 : DCN : 50
  3 : Dịch Chuyển Tức Thời : 50
  4 : SP : 999999
  5 : Tay Vàng 1 ngày
  6 : HP 370 : 4000
  7 : MP 370 : 4000
   
Tags:

Chia sẻ game private

gamebank
muonline