gunnyhoainiem.com sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. HoaHa New Member

  Thông Tin Sro Vui Lắm

  OPEN Chính Thức 13h00 Ngày 11/06/2016
  Trang Chủ : SroVL.Net
  Char : Only Asia
  Mastery : 300
  Lv max : 80
  Map : 80
  Degree : D8 - SOM ko SUN
  EXP: x4
  SP: x4
  Gold Drop : x1
  Item Drop : x1
  Gacha : Có
  F10 : chỉ có 1 số loại như x2, ĐHHS, BSC, DCN
  Ngựa Buôn tại F10 : Xóa
  Hiện tượng out 1s và Ghost sẽ bị khóa vĩnh viễn
  Hỗ trợ Open chính thức :
  20 cái DCN
  ALL : 0
  Gold : 0
  SP : 200k
  20 cái tăng tốc độ di chuyển 100%
  1000 bình Hồi huyết thủy ( nhỏ )
  1000 bình Phục khí dược ( nhỏ )
   

Chia sẻ game lậu