vps long van
 1. ntabcm New Member

  Thông tin máy chủ : srotuhung.com
  TỔNG GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP LÊN ĐẾN 8.000.000 VNĐ
  --ALPHATEST 17/05/2017
  --OPEN BETA 13H 20/05/2017
  -------------------------------------
  ► Thông Tin Sever Tứ Hùng Map 100
  ► IP Sever:103.200.21.188
  ► Port:15779
  ► Máy chủ vật lý với cấu hình khủng
  -------------------------------------
  ❥ Lever: 100
  ❥ Item:Sos D10 và đồ 98-100
  ❥ Class: Only Asi
  ❥ Rate EXP/SP : 15x.
  ❥ Rate EXP/SP Party: 15x.
  ❥ Rate Drop x10.
  ❥ Rate Gold x10.
  ❥ Rate Alchemy 1>4 100% 5>8 70% 8>12 RanDom
  ❥ Rate Mix Nasrun 1>3 80% 3-5 ramdom
  -------------------------------------
  ► Hệ Thống Giải Thưởng
  ❥ Tốp 1:5.000.000 VNĐ .
  ❥ Tốp 2:2.000.000 VNĐ.
  ❥ Tốp 3:1.000.000 VNĐ.
  ❥ Tốp 4>10 mỗi giải 500 silk
  ❥ Lưu ý mỗi ip chỉ nhận được 1 giải duy nhất.
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline