thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. srodinhcao New Member

  SRO TIÊN VƯƠNG MAP 140 - ITEM D16 - FULL DROP - CAM KẾT ỔN ĐỊNH LÂU DÀI

  [​IMG]  Thông Tin Máy Chủ Tiên Vương (New):

  Open Beta: 13h00 - 28/05/2016.

  [​IMG]❥Trang chủ: http://srotienvuong.com
  [​IMG]❥Diễn đàn: http://forum.srotienvuong.com


  ❥Max cap: 140.
  ❥Skill: 140 (New)
  ❥Item : 15Dg
  ❥Class: Asia Only
  ❥Rate EXP/SP : 350x.
  ❥Rate Drop x10.
  ❥Rate Gold x5.
  ❥Rate Job x30.
  [​IMG]

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000FF][SIZE=4][B]❥ Hỗ Trợ Tân Thủ SON D13 +20 MAX BLUE 100% Chỉ số mặc từ LV1[/B][/SIZE][/COLOR][B][B][B][B][B]
  [COLOR=#0000FF][B]❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
  ❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
  ❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
  ❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
  ❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
  [/B][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000FF]❥ Là 1[/COLOR][COLOR=#0000FF] [URL="http://htsro.com/"][I]sro moi ra[/I][/URL][/COLOR][I][I][I][I][I][B][B][COLOR=#0000FF] 100 % và cũng là 1 server [I][URL="http://htsro.com/"]sro lau[/URL] đảm bảo nhất hiện nay.[/I][/COLOR][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  SRO TIÊN VƯƠNG MAP 140 - ITEM D16 - FULL DROP - CAM KẾT ỔN ĐỊNH LÂU DÀI
  Thông Tin Máy Chủ Tiên Vương (New):

  Open Beta: 13h00 - 28/05/2016.

  ❥Trang chủ: Quản Lí Tài Khoản Tiên Vương
  ❥Diễn đàn: Diễn Đàn Sro Tiên Vương - Ổn Định - Lâu Dài


  ❥Max cap: 140.
  ❥Skill: 140 (New)
  ❥Item : 15Dg
  ❥Class: Asia Only
  ❥Rate EXP/SP : 350x.
  ❥Rate Drop x10.
  ❥Rate Gold x5.
  ❥Rate Job x30.


  ❥ Hỗ Trợ Tân Thủ SON D13 +20 MAX BLUE 100% Chỉ số mặc từ LV1
  ❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
  ❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
  ❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
  ❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
  ❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
  ❥ Là 1 sro moi ra 100 % và cũng là 1 server sro lau đảm bảo nhất hiện nay.
   

Chia sẻ game lậu