vps long van
 1. srocap90 New Member

  Máy Chủ:SroThaoNguyen
  SRO Thảo Nguyên - Map 120 Eu Asia ( fee gift silk F10 ).
  Open: 8h00 /03 /07/2022
  ⚜ �̉ �̀ ̂́ ̣̂ 500 khi open
  Trang chủ: http://srothaonguyen.com/
  Grupx facebook: https://www.facebook.com/groups/295348976070220/?ref=web_social_plugin
  ═══════════════════════════════════════════════════════
  SRO Thảo Nguyên - Map 120 Eu Asia (Ghost 0s).
  Thông tin sever
  ⭐️SroThaoNguyen.Com
  ⭐️Map 120 Asi - Eu
  ⭐️Mastery: 360
  Giờ chơi : FullTime
  ♥ Sever Sẽ bán 1 số món 1 Silk cho ae mua dùng
  Exp x250 pt8 x 300
  Drop x10
  Gold x10
  ⚔️ Giới hạn 10ac /1 pc 16ac/ip
  Job 1ac/1ip ( hàng db tại di di chỉ DH)
  Mở buôntừ 8h sáng đến 12h 3 thành TA- DH- HD
  Sever tự dùng bsc
  ⚒ Tỉ lệ đập đồ 1-3 100% 4-5 50% 5-6 40% 7 30% 8-12 radom max + 12 Yêu cầu BMM
  ✔️ Tỉ lệ đập ns max 10 ( 1-6 100% yêu cầu bmm cấp 1 )
  ═══════════════════════════════════════════════════════
  Hỗ trợ tạo nv set sum d10 +13 max blu cs 100%
  50 dcn 50 dctt 2k mp hp loại 570 pet khi 3 ngày
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra