vps long van
 1. SroPoKeMon New Member

  Sro PoKeMon Map 70 Only Asi Open 20/8

  Trang Chủ: Trang Chủ - Hệ Thống Quản L Sro

  Diễn Dàn: Diễn đàn
  Dowload Game: Download


  Thông Tin Chung

  Alphatest: 13h-14/8/2016
  Open chính thức: 13h 20/8/2016

  Thông Tin Sever Max Level : 70
  Skill : 70
  Map : 70
  Exp/Sp Rate: 20x
  Party Exp/SP : 20x
  Drop Item : Item Thường Và SoS ( Không Sun ) Clien Chuẩn V.D.C
  Gold drop : 5x
  Skill Max : 70
  Rate Alchemy : Ramdom

  Hỗ Trợ Open

  - Sét thuong cấp 1
  - Pet 03 Ngày
  - 500 Bình HP/MP
  - 50 DCN
  - 10m SP
  - 5k Gold

  Vì Là 1 Sro Cày Cuốc Nên Admin Không Nên Nói Nhiều Chủ Yếu Cách Làm Việc Có Đạt Chỉ Tiêu Của AE Cày Cuốc Hay Không
  Giải Thưởng Đua Tốp
  Tốp 1: 1.500.000 VND
  Tốp 2: 1.000.000 VND
  Tốp 3: 500.000 VND
  Tốp 4-10: Mỗi Tốp 500 Silk
  Sro Là 1 Sro Cày Cuốc Nên Train Hơi Lâu Hơi Tiêu Cực Mông AE Đừng Nản Vì Train Lâu Nhé
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline