mu moi ra
vps long van
 1. sropokemongo New Member

  Thông Tin Máy Chủ Sro PoKeMon Item Chuẩn V.D.C
  Trang Chủ: Trang Chủ - Hệ Thống Quản L Sro

  Diễn Dàn: Diễn đàn
  Home Dowload Game: Download


  Thông Tin Chung
  Alphatest:13h 14/8/2016
  Open Chính Thức: 13h 20/8/2016

  Thông Tin Sever
  Max Lever: 70
  Max Skill: 70
  Map: 70
  Exp/SP: 20X
  Party Exp/SP: 25X
  Item Thường Và SoS Ở Các Máp 70 (Không Có Vũ Khí Sun Khi Open)
  Gold Drop : x2.5 Vừa Phải Với Map 70
  Rate AlChemy: Ramdom
  Hỗ Trợ Open
  Sét Item Thường Cấp 1
  Pét 3 Ngày
  500 Bình HP/MP
  50 DCN
  10m SP
  5k Gold
  2 X2 Tân Khách

  Giải Thưởng Đua Tốp
  Tốp 1: 1.500.000 VND
  Tốp 2: 1.000.000 VND
  Tốp 3: 500.000 VND
  Tốp 4-10 Mỗi Tốp 500Silk
   

Chia sẻ game lậu