vps long van
 1. SmodViệt New Member

  Chính Thức Open Sro Miền Trung Hôm Nay 1H00 Ngày
  13/11/2016

  Trang Well Chính Thức:sromientrung.com

  Thông Tin Chuẩn

  -Max Lv: 120
  -Max Skill: 120 (New)
  -Item: D13 Ngoại Hình D15 Chuẩn
  -Class Asi Và Eu
  -Drop Item: Cầy Cuốc
  -Giới Hạn: 1IP 8 Acc
  -Không Giới Hạn Giờ Chơi

  Hỗ Trợ Open Beta

  -Full Sun Cấp 11 + 10 (Max blue + Chỉ số).
  -Pet 10 Ngày.
  -1000 Bình HP/MP.
  -50 DCN 30 Bùa Dịch Chuyển Tức Thời
  -Full SP.

  Tổng Giải Thưởng Sro Miền Trung: 2 Phái Asia Và Eu Train Cùng Tổng Cộng 10 Tốp Mỗi IP Chỉ Nhận Duy Nhất 1 Giải

  Tốp 1: 3500Silk 1 VK Tự Chọn+9 Max Chỉ Số 80% 1 Thiên Thần Tự Chọn 1 Nasun+8
  Tốp 2: 3000Silk 1 VK Tự Chọn+7 Max Chỉ Số 80% 1 X2 Hảo Hạng (Đỏ) 1 Nasun +6
  Tốp 3: 2500Silk 1 VK Tự Chọn+5 Max Chỉ Số 80% 1 X2 Hảo Hạng (Xanh) 1 Nasun +0
  Tốp 4 Tốp Khuyến Khích 2000Silk 1 VK +0 Max Chỉ Số 80% 50 Chát ALL
  Tốp 5-6-7 Mỗi Tốp 1500Silk
  Tốp 8-10 Mỗi Tốp 1000Silk

  Mỗi IP Chỉ Nhận Đươc 1 Giải
  Trong Thời Gian Đua Tốp Boss Hệ Thống Vẫn Thã Bình Thường
  Asia Va Eu Train Cùng Nhau Bình Thường Không Loại
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline