vps long van
 1. sromienphi New Member

  [​IMG]
  SRO MIỄN PHÍ Free Silk 100% - Phiên Bản Cày Cuốc Miễn Phí
  Map 100 - Only Asian - Ghost 10s

  ►✅Trang Chủ: http://sromienphi.com/
  ► Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99
  ►✅ Alphatest : 15/10/2022
  ►✅ OpenBeta : 22/10/2022 13h00 Thứ Bảy
  ►✅- Rate exp x5000, Drop x2
  ►✅- Mastery: 300
  ►✅- Item : Cấp 10 A3
  ►✅IP : 14.225.198.231 Port 15779
  ►✅- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
  ►► ( Không Bug + Reset Time )
  ►✅- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
  ►✅- Ghost 10s
  ►✅- Nasun max + 10 Tỉ lệ 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
  ►✅- Rate alchemy : random ( max 12 đã 2+)
  ►✅- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%

  ►✅Giải Thưởng Đua TOP

  - Tốp 1: Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  - Tốp 2: Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  - Tốp 3: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  - Tốp 4: Nasun + 5 - Tốp 5 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
  - Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất
  ►✅Thông Báo
  ✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
  ►✅ Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
  ►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
  ►✅- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
  ►✅- Khoá buôn đêm 12h-8h
  ►✅- NPC Shop Gold giữa thành Đôn hoàng
  ►✅- Gacha D8 SUN - D9 SOM Tỉ Lệ 50% Vé 1.000.000 Gold​
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/10/22

Chia sẻ game private

gamebank
muonline