vps long van
 1. sromienphi New Member

  [​IMG]
  Con Đường Tơ Lụa - SRO MIỄN PHÍ Free Silk 100%
  [​IMG]Map 90 - Only Asian - Ghost 10s [​IMG]
  [​IMG]Trang chủ : sromienphi.com
  [​IMG] IP SV: 14.225.198.231 Port 15779
  [​IMG]Trang Chủ: http://sromienphi.com/
  [​IMG] Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99 - Sro Miễn Phí
  [​IMG] Alphatest : 28/06/2022
  [​IMG] OpenBeta : 03/07/2022 10h00 Chủ Nhật
  [​IMG]- Rate exp x50, Drop x2
  [​IMG]- Mastery: 270
  [​IMG]- Item : SOS D9 + A3 D9
  [​IMG]IP : 14.225.198.231 Port 15779
  [​IMG]- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
  ►► ( Không Bug + Reset Time )
  [​IMG]- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
  [​IMG]- Ghost 10s
  [​IMG]- Nasun max + 10 (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
  [​IMG]- Rate Alchemy : random ( max 12 đã 2+)
  [​IMG]- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%
  [​IMG][​IMG]Giải Thưởng Đua TOP
  [​IMG]- Tốp 1: Nasun + 8 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  [​IMG]- Tốp 2: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  [​IMG]- Tốp 3: Nasun + 5 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  [​IMG]- Tốp 4 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
  [​IMG]- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất
  [​IMG][​IMG]Thông Báo
  [​IMG]- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
  [​IMG] Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
  [​IMG]- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng ►[​IMG]- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
  [​IMG]- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
  [​IMG]- Khoá buôn đêm 12h-8h
  [​IMG] Toàn bộ BOSS không có Exp
  [​IMG]- Lưu ý :
  NPC Shop Gold Giữa Thành Hòa Điền
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra