vps long van
 1. alex New Member

  SRO Long Hổ
  [I][B][I][I][I][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://i.imgur.com/T6N9wcY.gif[/IMG][I][I][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][I][I][I][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://i.imgur.com/T6N9wcY.gif[/IMG][/COLOR][/B][/I][/I][/I][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/COLOR][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][COLOR=#ff0000]
  [/COLOR][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/I]
  [B][I][I][I][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][B][I][I][I][B][B][CENTER][COLOR=#696969][FONT=Tahoma][B][COLOR=Red]Chào các lữ khách![/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][B]
  [B][B][COLOR=#696969][FONT=Tahoma][B][COLOR=#0000ff]Alphatest:[/COLOR][COLOR=Red] 11/10/2016
  [/COLOR][COLOR=#0000ff]Open Chính Thức:[/COLOR][COLOR=Red] 13h00 15/10/2016

  [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][I][B][B][B][B][COLOR=#696969][FONT=Tahoma][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#800000]Trang chủ:[URL="http://srolongho.com/"]http://srolongho.com[/URL][/COLOR][B][COLOR=Red]
  [/COLOR][COLOR=#800000]Diễn đàn: [URL="http://forum.srolongho.com/"]http://forum.srolongho.com[/URL][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B]
  [/I][B][B][B][COLOR=#696969][FONT=Tahoma][B][COLOR=Red]
  Chức năng Ingame:
  [/COLOR][COLOR=#000000]- Tên Máy Chủ: [COLOR=red][B]SRO LONG HỔ[/B][/COLOR][B][B][B]
  - Xử lý hack đồ nhanh chóng
  - Chống Disconnect 100%

  [URL="http://[img]http//i.imgur.com/5pVfuSN.jpg"][IMG]http://i.imgur.com/5pVfuSN.jpg[/IMG][/URL]

  [/B][/B][/B][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=Red]
  [/COLOR][B][B][B][B][COLOR=Red][URL="http://[img]http//i.imgur.com/uqUngdl.jpg[/IMG]"][IMG]http://i.imgur.com/uqUngdl.jpg%3C/a%3E[/IMG]
  [/URL][/COLOR][URL="http://[img]http//i.imgur.com/uqUngdl.jpg[/IMG]"][COLOR=#0000ff]Thông tin rate:
  [/COLOR][COLOR=Red]
  [/COLOR]- Race: Asi & Eu
  - Max Lv: 120
  - Item: D13 Ngoại Hình D16[B]
  - Exp/Sp Rate: 300X
  - Drop Item : 17x
  - Gold drop : 5x
  - Skill Max : 120[B][B][B]
  [COLOR=red][B]- Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá[/B][/COLOR][B][B][B]
  [COLOR=red][B]- GM cực kỳ nhiệt tình online 18/24[/B][/COLOR][B][B][B]
  [COLOR=red][B]- Là 1 sever cày cuốc, đồ sun ổn định không tràn lan như các Sv khác[/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][URL="http://[img]http//i.imgur.com/uqUngdl.jpg[/IMG]"]

  [COLOR=#0000ff]Hỗ trợ Open chính thức:[/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=Red]
  [/COLOR][/COLOR]- Full Sun Cấp 11 + 15 (Max blue + Chỉ số)
  - Pet 30 Ngày
  - 1000 Bình HP/MP
  - 50 DCN
  - 10.000.000 SP
  - 100.000 Gold
  - Và số vật phẩm khác[B]
  [COLOR=#ff0000]Với sự nhiệt tình từ đội ngũ Quản Trị Viên,
  Server hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn yêu SRO vào năm 2016 này.
  SRO LONG HỔ sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn yêu SRO vào năm 2016 này.[/COLOR][/B][/URL][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/CENTER]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/I][/I][/I][/B]
   
 2. alex

  alex New Member

  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  SRO Long Hổ

  Chào các lữ khách!
  Alphatest: 11/10/2016
  Open Chính Thức: 13h00 15/10/2016

  Trang chủ:Hệ thống quản lý tài khoản Sro Long Hổ
  Diễn đàn: Sro Long Hổ - Huyền Thoại Trở Lại

  Chức năng Ingame:
  - Tên Máy Chủ: SRO LONG HỔ
  - Xử lý hack đồ nhanh chóng
  - Chống Disconnect 100%

  Thông tin rate:

  - Race: Asi & Eu
  - Max Lv: 120
  - Item: D13 Ngoại Hình D16
  - Exp/Sp Rate: 300X
  - Drop Item : 17x
  - Gold drop : 5x
  - Skill Max : 120
  - Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá
  - GM cực kỳ nhiệt tình online 18/24
  - Là 1 sever cày cuốc, đồ sun ổn định không tràn lan như các Sv khác

  Hỗ trợ Open chính thức:
  - Full Sun Cấp 11 + 15 (Max blue + Chỉ số)
  - Pet 30 Ngày
  - 1000 Bình HP/MP
  - 50 DCN
  - 10.000.000 SP
  - 100.000 Gold
  - Và số vật phẩm khác
  Với sự nhiệt tình từ đội ngũ Quản Trị Viên,
  Server hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn yêu SRO vào năm 2016 này.
  SRO LONG HỔ sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn yêu SRO vào năm 2016 này.
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline