thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. AKE New Member

  SRO GAME THỦ- ITEM D13 NGOẠI HÌNH ĐẸP|NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP|Open:13H/26/06/2016
  SRO GAME THỦ- ITEM D13 NGOẠI HÌNH D15 ĐẸP - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP
  Thời gian Alpha Test : 22/06/2016
  Thời gian Open Beta : 26/06/2016
  Trang chủ: Quản Lí Tài Khoản Sro Game Thủ
  Diễn đàn:Diễn Đàn Sro Game Thủ

  Thông tin máy chủ:
  - Max level 120
  - Item D13 Ngoại Hình D15 Siêu Đẹp
  - Exp: 300x
  - Rate Drop: 30x
  - Drop Gold: 10x
  - Rate Drop: 30x
  - Rate Job x30
  - Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
  - Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
  - Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
  - Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
  - Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
  - Gold có giá trị 100% không lạm phát
  Hỗ trợ tân thủ:
  - PET nhặt đồ 30 ngày
  - HP/MP Đặc biệt 1000b
  - 50 DCN
  - 100.000 Gold
  - Full SP
  - 10 bình chân chạy 100%
  - 10.000 bó tên F10
  - Full 3 thùng đồ nhân vật
  - Hỗ trợ Sun D11+ 15 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
  - Và 1 số hỗ trợ Item khác.
  Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
  Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình

  SRO GAME THỦ- ITEM D13 NGOẠI HÌNH ĐẸP|NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP|Open:13H/26/06/2016
  SRO GAME THỦ- ITEM D13 NGOẠI HÌNH D15 ĐẸP - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP
  Thời gian Alpha Test : 22/06/2016
  Thời gian Open Beta : 26/06/2016
  Trang chủ: Quản Lí Tài Khoản Sro Game Thủ
  Diễn đàn:Diễn Đàn Sro Game Thủ

  Thông tin máy chủ:
  - Max level 120
  - Item D13 Ngoại Hình D15 Siêu Đẹp
  - Exp: 300x
  - Rate Drop: 30x
  - Drop Gold: 10x
  - Rate Drop: 30x
  - Rate Job x30
  - Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
  - Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
  - Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
  - Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
  - Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
  - Gold có giá trị 100% không lạm phát
  Hỗ trợ tân thủ:
  - PET nhặt đồ 30 ngày
  - HP/MP Đặc biệt 1000b
  - 50 DCN
  - 100.000 Gold
  - Full SP
  - 10 bình chân chạy 100%
  - 10.000 bó tên F10
  - Full 3 thùng đồ nhân vật
  - Hỗ trợ Sun D11+ 15 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
  - Và 1 số hỗ trợ Item khác.
  Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
  Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình
  srogamethu.com
  SROGAMETHU.COM
   

Chia sẻ game lậu