vps long van
 1. HauGm New Member

  ❥ ❥ ❥ Chào Mừng Bạn Đến Với SilkRoad Ngọa Long ❥ ❥ ❥

  FREE 999.999.999 SILK F10


  Alpha Test: Ngay bây giờ

  OPEN BETA: 20h 17/9/2022


  IP : 103.200.22.42 Port : 15779


  ❥ Group Faebook: Group FaceBook

  ❥ Link Facebook GM: FaceBook GM


  THÔNG TIN MÁY CHỦ:

  - Map 120 - EU + ASI D13

  - EXP: X100

  - DROP: X4

  - DROPGOLD: X1


  ✅Những tính năng đặc biệt của sever:


  Chức Năng BSC

  Item up kill 1 click

  Tự động cộng điểm str & int

  Tile tự viết theo ý muốn

  DCN đến party đang train vô hạn map

  •Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 1Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline