sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. RotoSro New Member

  RotoSro Online Server Rebirth System 2023
  [​IMG] Server Cap 110 - play2win
  [​IMG]Tên Server [​IMG]RotoSro (New)[​IMG]
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] Trang Chủ : http://playrotosro.online/
  [​IMG] Download Game : http://playrotosro.online/?download
  [​IMG]Discord - https://discord.gg/4FzfZchADB
  [​IMG]Fanpage - https://www.facebook.com/rotosro.online/
  [​IMG]Group - https://www.facebook.com/groups/637388594852120/
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] IP Server : 103.9.157.87
  [​IMG] Cap : 110
  [​IMG] Weapon : D12
  [​IMG] Race : Chinese/European
  [​IMG] Mastery : 330/220
  [​IMG] EXP/SP Rate : 500x
  [​IMG] Free Silk : 1 Silk/H, 5 Silk
  [​IMG] Rate Opt : 1~5 100% Không Premium +15% lucky
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] Automatic-Events : Hoạt Động
  [​IMG] Job System : 3 Thành TA+ĐH+HĐ - Lãi = 800m - Vốn 80m 5*
  [​IMG] PK System : Hoạt Động
  [​IMG] Max-Plus : Max + 30( +5 ADV)
  ❤️‍ Combo Sét D12+25 - Vũ khí D12+25 - Nasun+10 + 6.000Silk - 700k VNĐ
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] Guild Limit : 50
  [​IMG]Union Limit : 5
  [​IMG]PC Limit : No Limit
  [​IMG]Job Limit : 2
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] Hỗ trợ tân thủ :
  [​IMG] Level 105
  [​IMG] +330 Stats Point
  [​IMG] +250 Sức Mạnh
  [​IMG] +250 Trí Tuệ
  [​IMG] Sét D11 Sun +7
  [​IMG] 1 Pét Khỉ 3 ngày
  [​IMG] 20 chân chạy nhanh 100%
  [​IMG] 50 DCN
  [​IMG] 50 Phù Về Thành
  [​IMG] 10 Búa Sửa Chữa
  [​IMG]1000 HP & MP
  [​IMG]10m SP
  [​IMG]300,000 Gold
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] -
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG] Hệ Thống Drop BOSSS [​IMG]
  [​IMG] - 25 Silk
  [​IMG] - Bình Cuồn Nộ
  [​IMG] - Cuộn Giấy Rebirth STR+INT
  [​IMG] - Đá Immortal + Astra D12
  [​IMG] - Vàng và một số item khác .....
  ---------------------------------------------------------
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/3/23

Chia sẻ game lậu