vps long van
 1. GUNNYlau2 Member

  PHIÊN BẢN GUNNY 2022
  Open server GUNNY PHIÊN BẢN MỚI TÀO LAO SIÊU CHẤT
  CHỨC NĂNG MỚI LẠ
  AE VÀO TEST THỬ XEM NHÉ
  ++ 9h Ngày 13/6/2022
  Tặng Free 10.000.000xu.
  Phiên bản Gunny Lậu chuẩn siêu VUI + BUG Được nhé
  GUNNY CHUẨN CÀI CUỐC – NÓI KHÔNG VỚI NẠP THẺ
  Các Gamer cực thích > Chứng tỏ tài năng siêu BUG phá đảo Gunny
  --- CẦN 500 AE VÀO TEST GAME
  ==> Link : http://gunny2022.net
  ==> Link đăng ký: http://gunny2022.net/vipshop/dangky.kyl
  ==> Link vào game: http://gunny2022.net/gunnyii/
  [​IMG]
  =============+++++++++++++===============
  HOÀN MỸ ĐẬP SỌ ĐẦU
  NHẬN ĐẠO CỤ SỌ ĐẦU TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
  ĐẬP LÊN 14 SỌ ĐẦU SẼ LÊN 1 TIM VÀNG
  ĐẬP MAXX ĐƯỢC 14 TIM VÀNG
  MÕI TIM VÀNG SẼ TĂNG 10K GIÁP + 5K SÁT THƯƠNG
  LÊN FULL BỘ MAX 14 TIM VÀNG SẼ NHẬN ĐƯỢC 5M7 MÁU
  CÓ THỂ NÂNG SỌ ĐẦU LÊN 14 TIM VÀNG Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ SỌ ĐẦU Ở TRONG GAME
  =============+++++++++++++===============
  CHÚ HỒN TRANG BỊ
  NHẬN ĐẠO CỤ CHÚ HỒN TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
  CHÚ HỒN CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 39
  MÕI LEVER ĐƯỢC TĂNG THÊM 10.000 MÁU
  CÓ THỂ NÂNG ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 41 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ CHÚ HỒN Ở TRONG GAME
  =============+++++++++++++===============
  ĐỘT PHÁ TRANG BỊ
  NHẬN ĐẠO CỤ ĐỘT PHÁ TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
  ĐỘT PHÁ CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 9
  1. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 0 NHẬN DANH HIỆU << Dân thường >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 0 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 0 ĐIỂM
  2. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 1 NHẬN DANH HIỆU << Anh Hùng >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 5000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 10.000 ĐIỂM
  3. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 2 NHẬN DANH HIỆU << Vô Song >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 10000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 20.000 ĐIỂM
  4. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 3 NHẬN DANH HIỆU << Đại Thánh >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 20000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 40.000 ĐIỂM
  5. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 4 NHẬN DANH HIỆU << Siêu Thần >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 30000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 80.000 ĐIỂM
  6. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 5 NHẬN DANH HIỆU << Phong Vân >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 40000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 110.000 ĐIỂM
  7. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 6 NHẬN DANH HIỆU << Tuyệt Thế >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 50000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 1600.000 ĐIỂM
  8. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 7 NHẬN DANH HIỆU << Cuồng Phong >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 60000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 200.000 ĐIỂM
  9. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 8 NHẬN DANH HIỆU << Ma Long >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 70000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 260.000 ĐIỂM
  10. KHI ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 9 NHẬN DANH HIỆU << Sát Long >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 80000 ĐIỂM - MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 300.000 ĐIỂM
  CÓ THỂ NÂNG ĐỘT PHÁ LÊN LEVER 9 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ ĐỘT PHÁ Ở TRONG GAME
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG PET
  NHẬN PET TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
  PET CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 1000
  KHI PET LÊN LEVER 1000 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
  CÓ THỂ NÂNG PET LÊN LEVER 1000 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG THỨC ĂN Ở TRONG GAME
  PET LEVER CÀNG CAO THÌ SKILL PET CÀNG MẠNH
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG TU TIÊN
  NHẬN ĐẠO CỤ TIÊN LỘ TỪ PHÓ BẢN HOẶC TRONG QUÀ NẠP THẺ
  TU TIÊN CÓ THỂ NÂNG LÊN LEVER 1000
  1. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 100 NHẬN DANH HIỆU << Luyện Khí >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 100.000 ĐIỂM
  2. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 200 NHẬN DANH HIỆU << Nguyên Anh >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 200.000 ĐIỂM
  3. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 300 NHẬN DANH HIỆU << Hóa Thần >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 300.000 ĐIỂM
  4. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 400 NHẬN DANH HIỆU << Độ Kiếp >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 400.000 ĐIỂM
  5. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 500 NHẬN DANH HIỆU << Tán Tiên >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 500.000 ĐIỂM
  6. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 600 NHẬN DANH HIỆU << Tiên Nhân >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 600.000 ĐIỂM
  7. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 700 NHẬN DANH HIỆU << Thượng Tiên >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 700.000 ĐIỂM
  8. KHI TU TIÊN LÊN LEVER 1000 NHẬN DANH HIỆU << Tiên Vương >> THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
  CÓ THỂ NÂNG TU TIÊN LÊN LEVER 1000 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ TIÊN LỘ Ở TRONG GAME
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG LEVER NHÂN VẬT
  NHẬN ĐẠO CỤ NƯỚC KINH NGHIỆM TỪ PHÓ BẢN
  CÓ THỂ NÂNG LEVER NHÂN VẬT LÊN 999
  KHI LEVER NHÂN VẬT LÊN LEVER 999 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
  KHI LEVER NHÂN VẬT LÊN LEVER 999 MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 3.000.000 ĐIỂM
  CÓ THỂ NÂNG LEVER NHÂN VẬT LÊN LEVER 999 Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ HOẶC SỬ DỤNG ĐẠO CỤ NƯỚC KINH NGHIỆM Ở TRONG GAME
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG WAR CHIẾN ĐẤU WIN
  THAM GIA CHIẾN ĐẤU TỰ DO
  KHI TỔNG SỐ TRẬN WIN LỚN HƠN 10.000 TRẬN THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
  MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 3.000.000 ĐIỂM
  CÓ THỂ MUA TRẬN WIN Ở WEBSHOP BẰNG ĐIỂM NẠP THẺ
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG CƯỜNG HÓA
  CƯỜNG HÓA CÓ THỂ NÂNG LÊN +1000
  KHI CƯỜNG HÓA +50 FULL BỘ TRANG BỊ THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM. MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 3.000.000 ĐIỂM
  KHI CƯỜNG HÓA +100 FULL BỘ TRANG BỊ THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.500.000 ĐIỂM. MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 4.000.000 ĐIỂM
  KHI CƯỜNG HÓA +150 FULL BỘ TRANG BỊ THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 2.000.000 ĐIỂM. MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 5.000.000 ĐIỂM
  KHI CƯỜNG HÓA +200 FULL BỘ TRANG BỊ THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 2.500.000 ĐIỂM. MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 6.000.000 ĐIỂM
  KHI CƯỜNG HÓA +250 FULL BỘ TRANG BỊ THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 3.000.000 ĐIỂM. MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 7.000.000 ĐIỂM
  KHI CƯỜNG HÓA +300 FULL BỘ TRANG BỊ THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 3.500.000 ĐIỂM. MÁU ĐƯỢC CỘNG THÊM 8.000.000 ĐIỂM
  CÓ THỂ CƯỜNG HÓA TRANG BỊ Ở WEB
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG MÊ CUNG
  MAX TÂNG MÊ CUNG LÀ 220
  KHÔNG THỂ RESET - SỬ DỤNG CHỨC NĂNG AUTO ỦY THÁC MÕI PHÚT NHẬN 10 ĐIỂM TÍCH LŨY
  1. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 20 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 100.000 ĐIỂM
  2. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 50 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 200.000 ĐIỂM
  3. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 100 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 300.000 ĐIỂM
  4. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 120 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 400.000 ĐIỂM
  5. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 150 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 500.000 ĐIỂM
  6. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 180 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 600.000 ĐIỂM
  7. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 200 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 700.000 ĐIỂM
  8. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 220 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG LÔI ĐÀI
  MAX TÂNG LÔI ĐÀI LÀ 340
  MÕI NGÀY HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG RESET KHOẢN 10H TỐI
  MÕI ẢI LÔI ĐÀI SẼ NHẬN ĐƯỢC CASH NHẤT ĐỊNH
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG BOSS THUYỀN RỒNG
  MAX TÂNG BOSS LÀ 100 ẢI
  KHÔNG THỂ RESET
  1. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 10 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 100.000 ĐIỂM
  2. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 20 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 200.000 ĐIỂM
  3. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 30 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 300.000 ĐIỂM
  4. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 40 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 400.000 ĐIỂM
  5. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 50 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 500.000 ĐIỂM
  6. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 60 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 600.000 ĐIỂM
  7. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 80 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 700.000 ĐIỂM
  8. HOÀN THÀNH MÊ CUNG TẦNG 100 THÌ CHỈ SỐ TẤN CÔNG - PHONG THỦ - MAY MẮN - NHANH NHẸN ĐƯỢC CỘNG THÊM 1.000.000 ĐIỂM
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG CHÂU BÁU
  CÓ 6 PHẨM CHẤT CƠ BẢN
  Phẩm chất : THÔ - Cường hóa 0 ( Sát thương +5, Hộ giáp +8, Máu +121)
  Phẩm chất : THƯỜNG - Cường hóa 0 ( Sát thương +5*2, Hộ giáp +8*2, Máu +121*2)
  Phẩm chất : CAO - Cường hóa 0 ( Sát thương +5*3, Hộ giáp +8*3, Máu +121*3)
  Phẩm chất : VIP - Cường hóa 0 ( Sát thương +5*4, Hộ giáp +8*4, Máu +121*4)
  Phẩm chất : HIẾM - Cường hóa 0 ( Sát thương +5*5, Hộ giáp +8*5, Máu +121*5)
  Phẩm chất : SIÊU HIẾM - Cường hóa 0 ( Sát thương +5*6, Hộ giáp +8*6, Máu +121*6)
  KÍCH HOẠT BỘ CHÂU BÁU CHỮ SẼ NHẬN 20000 SÁT THƯƠNG, +50000 HỘ GIÁP
  [ Thỏa - Sức- Vì - Đam - Mê- Anh - Em- Cùng- Chơi- Tôi- Yêu- Gà - Rô- Bot ]
  NHẬN CHÂU BÁU CHỮ TỪ PHÓ BẢN CHÂU BÁU HOẶC MUA Ở WEBSHOP
  CƯỜNG HÓA CHÂU BÁU MAX CẤP +50
  1. Cường hóa Châu Báu ở webshop.
  2. Cường hóa Châu Báu ở trong game bằng cách hợp thành hoàng loạt.
  =============+++++++++++++===============
  CÁCH KIẾM CASH - BẠC - TÍCH LŨY - KIM CƯƠNG - ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
  CASH: NHẬN TỪ BÁN VẬT PHẨM NHẬN CASH, NẠP THẺ, EVENT, LÀM NHIỆM VỤ
  BẠC: NHẬN TỪ PHÓ BẢN, EVENT, NẠP THẺ, KHO BÁU HẮC ÁM
  TÍCH LŨY: NHẬN TỪ PHÓ BẢN, EVENT, NẠP THẺ, MÊ CUNG, KHO BÁU HẮC ÁM
  KIM CƯƠNG: NHẬN TỪ NẠP THẺ, EVENT
  ĐIỂM HOẠT ĐỘNG: ĐI PB NHẬN 100 ĐIỂM, ĐI CHIẾN ĐẤU NHẬN 200 ĐIỂM
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG PHỤ KIỆN
  NHẬN PHỤ KIỆN TỪ PHÓ BẢN HOẶC MUA Ở WEBSHOP
  KHI KÍCH HOẠT BỘ PHỤ KIỆN SẼ NHẬN CHỈ SỐ 10.000 ĐIỂM
  [ Chú ý: Khi kích hoạt phụ kiện ở webshop sẽ không nhận được trang bị mà kích hoạt bộ phụ kiện
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG MA THẠCH
  CÓ 6 PHẨM CHẤT CƠ BẢN
  Phẩm chất : THÔ - Cường hóa 0 ( THỂ LỰC +1)
  Phẩm chất : THƯỜNG - Cường hóa 0 ( THỂ LỰC +2)
  Phẩm chất : CAO - Cường hóa 0 ( THỂ LỰC +3)
  Phẩm chất : VIP - Cường hóa 0 ( THỂ LỰC +4)
  Phẩm chất : HIẾM - Cường hóa 0 ( THỂ LỰC +5)
  Phẩm chất : SIÊU HIẾM - Cường hóa 0 ( THỂ LỰC +6)
  NHẬN MA THẠCH TỪ PHÓ BẢN MA THẠCH HOẶC MUA Ở WEBSHOP
  CƯỜNG HÓA MA THẠCH MAX CẤP +50
  1. Cường hóa MA THẠCH ở webshop.
  2. Cường hóa MA THẠCH ở trong game bằng cách hợp thành hoàng loạt.
  ==============
  CHỨC NĂNG PHÁO ĐÀI PHONG VÂN
  HOÀN THÀNH PHÓ BẢN NHẬN ĐƯỢC 100 BẠC
  NHẤP VÀO VÉ PHÁO ĐÀI ĐỂ VÀO PHÓ BẢN PHONG VÂN ( Nhận vé pháo đài từ Event nạp thẻ )
  ==============
  CHỨC NĂNG VÒNG SÁNG
  SỬ DỤNG ĐÁ VÒNG SÁNG ĐỂ TĂNG ĐIỂM VÒNG SÁNG
  MAX ĐIỂM LÀ 9.500.000 ĐIỂM
  ĐIỂM VÒNG SÁNG CANG CAO THÌ TĂNG SÁT THƯƠNG CANG NHIỀU
  ==============
  CHỨC NĂNG THÀNH TÍCH VŨ KHÍ
  SỬ DỤNG ĐÁ THÀNH TÍCH VŨ KHÍ ĐỂ TĂNG ĐIỂM
  MAX ĐIỂM LÀ 2.500.000 ĐIỂM
  ĐIỂM THÀNH TÍCH VŨ KHÍ CANG CAO THÌ TĂNG HỘ GIÁP CANG NHIỀU
  ==============
  CHỨC NĂNG KHO BÁU HẮC ÁM
  HOÀN THÀNH PHÓ BẢN NHẬN ĐƯỢC 400.000 CASH
  =============+++++++++++++===============
  CHỨC NĂNG VIP
  CÓ 3 LOẠI VIP
  VIP :(x1.1 Kinh nghiệm)Máu +500.000 (Điều kiện nhận là tổng nạp từ 200k trở lên)
  VIP GOLD :(x1.3 Kinh nghiệm)Máu +1.000.000 (Điều kiện nhận là tổng nạp từ 1 triệu trở lên)
  VIP BLACK :(x1.6 Kinh nghiệm)Máu +2.000.000 (Điều kiện nhận là tổng nạp từ 2 triệu
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra