gunnyhoainiem.com sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. TLBB Thiên Long Môn kính báo:

  Open Alphatest: 10h ngày thứ 7 ngày 24/06
  Open chính thức: 10h ngày thứ 7 ngày 01/07

  OPEN TLBB Thiên Long Môn - Đua TOP nhận Trùng Lâu
  [​IMG]➡ Thời gian: 10h ngày thứ 7 ngày 01/07
  Khi có người đầu tiên trong Server đạt cấp độ 99 thì sever sẽ dừng đua TOP ngay, lúc đó BQT sẽ trao giải theo cấp độ từ trên xuống.
  [​IMG]
  [​IMG]➡ TOP 1: 500.000 điểm tặng + 1 Trùng Lâu tùy chọn
  [​IMG]➡ TOP 2: 400.000 điểm tặng + 1 Trùng Lâu tùy chọn)
  [​IMG]➡ TOP 3: 400.000 điểm tặng + 2 Thể lực 7(khóa) + 1 Trùng Lâu (Nhẫn, Giới) tùy chọn 15 ngày
  [​IMG]➡ TOP 4: 300.000 điểm tặng + 1 Trùng Lâu (Nhẫn, Giới) tùy chọn 30 ngày + thời trang thuộc tính 30 ngày
  [​IMG]➡ TOP 5-10: 200.000 điểm tặng + thời trang thuộc tính 30 ngày
  [​IMG]
  -----------------------------------------------------
  Trang Chủ : http://thienlongmon.com/
  Đăng Ký : http://id.thienlongmon.com/register.html
  Tải Game : http://thienlongmon.com/download.html
  Fanpage : https://www.facebook.com/thienlongmontlbb/
   

Chia sẻ game lậu