mu moi ra
vps long van
 1. gamevna New Member

  ‼️ KM 100% nạp xu qua Bank/Momo nhân dịp OPEN S2(Nạp Xong inbox ad fanpage để nhận)
  KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI S2 Kiếm Thế‼️
  ⏱ Thời Gian : 10H00 NGÀY 26/03/2023
  FREE VIP10, SVIP10 + Hàng triệu KNB
  GiftCode Tân Thủ: VIP888, VIP666, KIEMTHEH5
  Link game tại: http://kiemtheh5.com/

  I/ Thời Gian : 7 NGÀY OPEN SEVER

  [Ngày 1 open] Săn Boss - Vượt ải thông quan, kết thúc 23h 26/03

  + Săn Boss - Vượt ải quan 150 nhận 3.000.000 KNB
  + Săn Boss - Phó bản: Trấn Ma Pháp Vượt Tầng 150 nhận 3.000.000 KNB
  + Săn Boss - Phó bản: Ám vực Vượt Tầng 150 nhận 3.000.000 KNB

  [Ngày 2 open] Săn Boss - Vượt ải thông quan, kết thúc 23h 27/03

  + Săn Boss - Vượt ải quan 350 nhận 5.000.000 KNB
  + Săn Boss - Phó bản: Trấn Ma Pháp Vượt Tầng 250 nhận 5.000.000 KNB
  + Săn Boss - Phó bản: Ám vực Vượt Tầng 300 nhận 5.000.000 KNB

  [Ngày 3 open] TRANH TÀI TOP 1 2 3 ĐẤU TRƯỜNG, kết thúc 21h 28/02

  + TOP 1 : 30,000,000 KNB
  + TOP 2 : 20,000,000 KNB
  + TOP 3 : 10,000,000 KNB

  [Ngày 4 open] ĐUA TOP 5 BXH Săn Boss - Vượt ải quan, kết thúc 23h 29/03
  + Phần thưởng 10,000,000 KNB, TOP 1 tặng thêm (1000 Long Khoán)

  [Ngày 5 open] ĐUA TOP 5 BXH phó bản: "Trấn Ma Pháp", kết thúc 23h 30/03
  + Phần thưởng 20,000,000 KNB, TOP 1 tặng thêm (1500 Long Khoán)

  [Ngày 6 open] ĐUA TOP 5 BXH phó bản: "Ám vực", kết thúc 23h 31/03
  + Phần thưởng 30,000,000 KNB, TOP 1 tặng thêm (2000 Long Khoán)

  [Ngày 7 open] ĐUA TOP 3 CHIẾN LỰC và TOP 10 LEVEL SV2, kết thúc 23h 01/04

  II/ Phần Thưởng ĐUA TOP CHIẾN LỰC:
  Top 1:
  - 50 Thần Trang Hải Quân Thượng Tương
  - 50 Thần Binh Hải Quân Thuyền Miêu
  - 50 Cánh Hải Dương Chi Dực
  - 200M KNB

  Top 2:
  - 25 Thần Trang Bàn Long Ngạo Thiên Giáp
  - 25 Thần Binh Thất Sát Pháp Trượng
  - 25 Cánh Thánh Hỏa Vũ Dực
  - 100M KNB

  Top 3:
  - 25 Thần Trang Bàn Long Ngạo Thiên Giáp
  - 25 Thần Binh Thất Sát Pháp Trượng
  - 25 Cánh Thánh Hỏa Vũ Dực
  - 50M KNB

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  III/ Phần Thưởng ĐUA TOP LEVEL:

  ☯️ TOP 1 LEVEL :

  Hi Hữu Luân Hồi Thạch SL: 3
  Sử Thi Luân Hồi Thạch SL: 1
  Truyện Thuyết Luân Hồi Thạch SL: 1
  Thần Thánh Luân Hồi Thạch SL: 1
  Cường hóa thạch SL: 1000000
  Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch SL: 20000
  Dong Binh Bồi Dưỡng Thạch SL: 20000
  Thần Thú Bồi Dưỡng Thạch SL: 20000
  Sử Thi Công KíchK VNĐ Thạch SL: 20
  Truyện Thuyết Công KíchK VNĐ Thạch SL: 20
  Thần Thánh Công KíchK VNĐ Thạch SL: 20
  Sử Thi Sinh MệnhK VNĐ Thạch SL: 20
  Truyện Thuyết Sinh MệnhK VNĐ Thạch SL: 20
  Thần Thánh Sinh MệnhK VNĐ Thạch SL: 20

  ☯️ TOP 2 LEVEL :

  Sử Thi Luân Hồi Thạch SL: 2
  Truyện Thuyết Luân Hồi Thạch SL: 1
  Thần Thánh Luân Hồi Thạch SL: 1
  Cường hóa thạch SL: 800000
  Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch SL: 15000
  Dong Binh Bồi Dưỡng Thạch SL: 15000
  Thần Thú Bồi Dưỡng Thạch SL: 15000
  Sử Thi Công KíchK VNĐ Thạch SL: 20
  Truyện Thuyết Công KíchK VNĐ Thạch SL: 20
  Thần Thánh Công KíchK VNĐ Thạch SL: 20

  ☯️ TOP 3 LEVEL :

  Sử Thi Luân Hồi Thạch SL: 1
  Thần Thánh Luân Hồi Thạch SL: 1
  Cường hóa thạch SL: 600000
  Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch SL: 12000
  Dong Binh Bồi Dưỡng Thạch SL: 12000
  Thần Thú Bồi Dưỡng Thạch SL: 12000

  ☯️ TOP 4-10 LEVEL :

  Sử Thi Luân Hồi Thạch SL: 1
  Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch SL: 12000
  Dong Binh Bồi Dưỡng Thạch SL: 12000
  Thần Thú Bồi Dưỡng Thạch SL: 12000

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  Nạp xu ATM / MOMO Km 50%, Card km 30%
  Hotline : 0397.288.995
   

Chia sẻ game lậu