thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. bachcottinh Member

  [​IMG]

  MUKEEPPOINT - AUTORESET

  SEASON 6.9.3 Plus

  ★ MÁY CHỦ : HOÀNG KIM ★

  ★ ALPHATEST : 19h ngày 01/03/2018 ★

  ★ OPENBETA : 19h ngày 02/03/2018 ★

  Trang Chủ: http://muthienvuong.net/

  Tải Game: https://drive.google.com/uc…

  Page: https://www.facebook.com/muvnmienphi/

  Group: https://www.facebook.com/groups/163820887716257

  Thông tin Server

  Reset keep point (Không xóa point sau khi reset)

  MAX RESET : 1000

  Có Autoreset (Không phải thoát game khi reset)

  (Relife sẽ được giớ hạn theo thời gian)

  Exp : 9999x

  Exp Master : 100x

  Drop : 50%

  Max point: Không giới hạn

  Hệ thống Reset nhận Vipmonney (1 Reset/100 Vipmoney)

  Tặng 20.000 point khi khởi tạo nhân vật
  Point khi lên 1 Level: 2 Point

  Ngọc Custom bán tại Npc Vipmoney

  -----------------------------------------------------------------------------------

  Ngọc các loại thì các bạn tham gia Event như Thỏ Ngọc, Sự kiện mùa hè, Blood…

  Quỷ Đỏ (4h/1 lần, 1boss) : Vũ Khí 380, Set 380 , Set Socket random max 4 dòng exl
  Medusa (4h/1 lần, 1boss) : Vũ Khí 380, Set 380 , Set Socket random max 4 dòng exl
  Erohim (4h/1 lần, 1boss) : Vũ Khí 380, Set 380 , Set Socket random max 4 dòng exl
  Kundun, Ảo Ảnh (6h/1 lần) : Vũ Khí 380 và Set 380 random full exl, Đồ thần các loại.
  Selupen (6h/1 lần) : Vũ Khí 380, Set 380 , Set Socket random max 4 dòng exl , Nguyên liệu các loại Wing và Box GM

  Box kundun & Box GM

  Box 1 : Đồ cấp 1 random max 4 dòng exl
  Box 2 : Đồ cấp 2 random max 4 dòng exl
  Box 3 : Đồ cấp 3 random max 4 dòng exl
  Box 4 : Đồ cấp 4 random max 4 dòng exl
  Box 5 : Đồ cấp 5 random max 4 dòng exl
  Box GM : Wing các loại random max 3 dòng exl

  Thời gian Sự Kiện

  Boss Vàng : 2h00/lần bắt đâu từ 00h00 hàng ngày
  Thỏ Trắng : 4h00/lần bắt đâu từ 00h20 hàng ngày tại Atlan
  Thiên Giới: 6h00/lần bắt đâu từ 00h45 hàng ngày
  Đại Chiến Atlan: 4h00/lần bắt đâu từ 01h15 hàng ngày
  Tăng x2 Exp và Drop : 2h00/lần bắt đâu từ 01h50 hàng ngày
  Raklion : 6h00/lần bắt đâu từ 01h30 hàng ngày
  Siêu Boss : 12h05 và 20h05 hàng ngày
  Summer Event : 4h00/lần bắt đâu từ 01h05 hàng ngày Atlan
   

Chia sẻ game lậu