thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. nknam Member

  [​IMG]
  [​IMG]NGỰ KIẾM H5 CHÍNH THỨC MỞ MÁY CHỦ S8[​IMG]
  [​IMG] Thời Gian : 10H00 NGÀY 11/6/2023
  [​IMG] FREE Quý Tộc 10 + Hàng triệu KNB
  [​IMG] Full Bộ Thời Trang SSSR
  [​IMG]Chơi Ngay : http://ngukiemh5.com/
  [​IMG] GiftCode Tân Thủ: [​IMG]VIP555, VIP888, NGUKIEMH5
  ====================
  [​IMG] Event Đua TOP Lực Chiến 7 Ngày Server 8
  Thời gian: 10H00 11/6 - 23h00 17/06
  [​IMG] Top 1:
  - Trang phục SP tùy chọn *15
  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *1.000
  - Danh Hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất"
  - 20 Rương Bảo Thạch ( Cấp 18 )
  - Tiên Ngọc *50.000
  - 100.000.000 KNB
  [​IMG] Top 2:
  - Trang phục SP tùy chọn *10
  - Tiên Ngọc *30.000
  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *500
  - 20 Rương Bảo Thạch ( Cấp 15 )
  - 50.000.000 KNB
  [​IMG] Top 3:
  - Trang phục SP tùy chọn *5
  - Tiên Ngọc *20.000
  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *300
  - 10 Rương Bảo Thạch ( Cấp 15 )
  - 20.000.000 KNB
  TOP 4-10:
  - Tiên Ngọc *10.000
  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *100
  - 10 Rương Bảo Thạch ( Cấp 15 )
  - 10.000.000 KNB
  ====================
  [​IMG]Đua TOP Bảng Đẳng Cấp-Cửa Ải Xếp Hạng 7 Ngày Server S8[​IMG]
  [​IMG] Thời gian: 10H00 11/6 - 23h00 17/6
  [​IMG] Top 1:
  - 20.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *20
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *20
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *20
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *20
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *20
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *20
  [​IMG] Top 2:
  - 15.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *15
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *15
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *15
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *15
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *15
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *15
  [​IMG] Top 3:
  - 10.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *10
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *10
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *10
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *10
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *10
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *10
  [​IMG] Top 4-5:
  - 5.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *5
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *5
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *5
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *5
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *5
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *5
  ====================
  [​IMG] Tỷ Lệ Nạp Thẻ:
  [​IMG] BANK/MOMO +100% Giá trị:
  [​IMG] THẺ CÀO +80% Giá trị:
  [​IMG] 100.000 VNĐ = 200.000Xu ( Bank/Momo )
  [​IMG] 100.000 VNĐ = 180.000Xu ( Thẻ Cào )
  ====================
  [​IMG] Nạp game: http://ngukiemh5.com/user//payment
  [​IMG] Trang chủ : http://ngukiemh5.com/
  [​IMG] Group Zalo: https://zalo.me/g/uernid607
  [​IMG] Hotline : 0355.527.823
   

Chia sẻ game lậu