thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. nknam Member

  [​IMG]

  [​IMG]NGỰ KIẾM H5 CHÍNH THỨC MỞ MÁY CHỦ S5[​IMG]

  [​IMG] Thời Gian : 10H00 NGÀY 1/6/2023

  [​IMG] FREE Quý Tộc 10 + Hàng triệu KNB

  [​IMG] Full Bộ Thời Trang SSSR

  [​IMG]Chơi Ngay : http://ngukiemh5.com/

  [​IMG] GiftCode Tân Thủ:

  VIP555

  VIP888

  NGUKIEMH5

  ====================

  [​IMG] Event Đua TOP Lực Chiến 7 Ngày Server S5

  Thời gian: 10H00 1/6 - 23h00 7/6

  [​IMG] Top 1:

  - Sp Hoàng Tuyền Nhâm Tuyển Rương *6

  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *1000

  - Danh Hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất"

  - 50.000.000 KNB

  [​IMG] Top 2:

  - Sp Ám Hắc Nhâm Tuyển Rương *3

  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *500

  - 30.000.000 KNB

  [​IMG] Top 3:

  - Sp Ám Hắc Nhâm Tuyển Rương *1

  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *300

  - 10.000.000 KNB

  TOP 4-10:

  - Thần Phẩm Chú Linh Tinh Phách *100

  - 5.000.000 KNB

  ====================

  Đua TOP Bảng Đẳng Cấp-Cửa Ải Xếp Hạng 7 Ngày Server S5
  Thời gian: 10H00 1/6 - 23h00 7/06
  Top 1:
  - 20.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *20
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *20
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *20
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *20
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *20
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *20
  Top 2:
  - 15.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *15
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *15
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *15
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *15
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *15
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *15
  Top 3:
  - 10.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *10
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *10
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *10
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *10
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *10
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *10
  Top 4-5:
  - 5.000.000 KNB
  - UR Thần Binh Tự Tuyển Rương *5
  - UR Vũ Dực Tự Tuyển Rương *5
  - UR Thì Trang Tự Tuyển Rương *5
  - UR Pháp Bảo Tự Tuyển Rương *5
  - UR Toạ Kỵ Tự Tuyển Rương *5
  - UR Sủng Vật Tự Tuyển Rương *5
  ====================

  [​IMG] Nạp game: http://ngukiemh5.com/user//payment

  [​IMG] Trang chủ : http://ngukiemh5.com/

  [​IMG] Group Zalo: https://zalo.me/g/uernid607

  [​IMG] Hotline : 0355.527.823
   

Chia sẻ game lậu