vps long van
 1. Nhungpham Member

  NL3D

  [​IMG]

  Ngọa Long 3D Open S9 Hạ Hầu Bá
  Open
  : 19h – 19/05/2022

  Free VIP 2 + 50.000 KNB
  Giftcode hằng tuần tại Hội quán
  Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
  Giftcode tân thủ NL3DTANTHU

  TOP LỰC CHIẾN
  Top 1: 500.000 KNB
  Top 2: 400.000 KNB
  Top 3: 300.000 KNB
  Top 4-6: 200.000 KNB
  Top 7-10: 100.000 KNB
  Tổng kết: 19h – 26/05/2022

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
  => Tải game NL3D: https://nl.michiogame.com

  #ngoalong3d #nl3d #gameprivate #gamefreevip
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline