vps long van
 1. Nhungpham Member

  NL3D
  [​IMG]

  Ngọa Long 3D Open S16 Điển Vi
  Open: 19h – 25/11/2022
  Free VIP 2 + 50.000 KNB
  Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Xích Thố
  Giftcode hằng tuần tại Hội quán
  cùng nhiều sự kiện hấp dẫn khác
  Giftcode tân thủ: NL3DTANTHU
  Bài viết này đạt 200 c.sẻ tặng giftcode 100.000 KNB
  Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
  TOP LỰC CHIẾN
  Top 1: 500.000 KNB
  Top 2: 400.000 KNB
  Top 3: 300.000 KNB
  Top 4-6: 200.000 KNB
  Top 7-10: 100.000 KNB
  Tổng kết: 19h – 02/12/2022
  Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
  Link game: https://nl.michiogame.com
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline