vps long van
 1. phambinh New Member

  MU-Viet.Info Open 13h ngày 27/4, free 100%, no webshop, fix agi bug, dame chuẩn

  <blockquote class="postcontent restore ">
  <b><div style="text-align: center;"><img src="http://forum.mu-viet.info/attachment.php?attachmentid=70&amp;stc=1" border="0" alt=""><b><b><br>
  <br>
  <br>
  <img src="https://toithichvietdongianchivaythoi.files.wordpress.com/2015/05/364b4-icon2bdong2bcho2bblog.gif?w=768" border="0" alt=""><font color="#ff0000"><b><font size="5"><span style="font-family: arial"><b>MU-VIET.INFO - NO WEBSHOP</b></span></font></b></font><img src="https://toithichvietdongianchivaythoi.files.wordpress.com/2015/05/364b4-icon2bdong2bcho2bblog.gif?w=768" border="0" alt=""><b><font size="5"><b><b><font color="#333333"><font color="#333333"><span style="font-family: arial"><br>
  </span></font></font><font color="#ff0000"><span style="font-family: arial">Máy Chủ</span></font><font color="#333333"><font color="#333333"><span style="font-family: arial">: </span></font></font><font color="#800080"><span style="font-family: arial">"</span>HỒI SINH</font></b></b></font></b><b><font color="#800080"><b><span style="font-family: arial"><font size="5"><b><b>"</b></b></font></span></b></font><br>
  </b></b></b></div><b><b><b><div style="text-align: center;"><b><b><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#000000"><b><b><br>
  <font size="5"><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#000000"><span style="font-family: verdana"><b><font color="#0000ff">.:: Alphatest - 13H00 24/04/2017 ::.<br>
  </font><br>
  </b></span></font></font></font></font><b><font size="5"><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#000000"><span style="font-family: verdana"><font color="#ff0000"><b>.:: Open Beta - 13H00 27/04/2017 ::.<br>
  <br>
  </b></font></span></font></font></font></font></b></b></b></font></font></font></b><font color="#008000"><b>Trang chủ:</b></font><a href="http://mu-viet.info" target="_blank"> http://mu-viet.info</a><br>
  <font color="#008000"><b>Diễn đàn:<a href="http://forum.mu-viet.info" target="_blank"> http://forum.mu-viet.info</a></b></font><br>
  <font color="#008000"><b>Tài khoản: <a href="http://taikhoan.mu-viet.info" target="_blank">http://taikhoan.mu-viet.info</a><br>
  Tải game: </b></font></b><a href="http://home.mu-viet.info/?x=taigame" target="_blank">http://home.mu-viet.info/?x=taigame</a></div><b><b><font color="#008000"><b>Hỗ trợ trực tuyến:</b></font><br>
  <font color="#0000ff"><b>Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.<br>
  </b><br>
  </font><font color="#ff0000"><b>Drop item : 10%</b><br>
  <b>Drop exp : 150x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)<br>
  </b></font><font color="#0000ff"><br>
  <b>Anti Game: </b></font></b><font color="#0000ff">LiveGuard Kết Hợp ICM<b><b>.</b><br>
  Cấu hình máy chủ : CPU Intel® Xeon® Ivy Bridge-EP 6-Core Processor E5-2620, 2.0GHz, 15MB, LGA2011. RAM: 32GB ECC DDR3 . Băng thông trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy - Mã hóa máy chủ</b></font><br>
  <b><font color="#333333"><br>
  </font></b><br>
  <b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#333333"><div class="cms_table"><table class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ cms_table_cms_table_cms_table_ cms_table_cms_table_cms_table"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table__tr cms_table_cms_table_cms_table__tr cms_table_cms_table_cms_table_tr" style="background-color: #800000"><td class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table__td cms_table_cms_table_cms_table__td cms_table_cms_table_cms_table_td"><b><font color="#FFFFFF">Thông tin Season 6 Part 9 Premium</font></b></td>
  </tr>
  </tbody></table></div>
  <br>
  <br>
  <br>
  </font><b><br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <ol class="decimal"><li style="text-align: left"><span style="font-family: arial"><font color="#000000">Tính năng /uythac không cần treo máy</font></span><br></li><li style="text-align: left"><span style="font-family: arial"><font color="#000000">Antihack hoàn hảo 100% </font></span><br></li><li style="text-align: left"><span style="font-family: arial"><font color="#000000">AntiHack - AFK tự động về thành Ủy thác khi Max Leve</font></span></li></ol><br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <font color="#333333"><font color="#333333"><br>
  </font></font><font color="#333333"><font color="#000000"><font color="#333333"><font color="#333333"><font size="4"><font color="#4b0082"><b><span style="font-family: Verdana">1.</span><b>Hệ thống Antihack:</b></b></font></font></font></font></font><br>
  <br>
  <br>
  </font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><div style="text-align: center;"><img src="http://forum.mu-viet.info/attachment.php?attachmentid=71&amp;stc=1" border="0" alt=""><font color="#333333"><br>
  </font><br>
  <font color="#333333"><br>
  </font></div><font color="#333333"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Phần mềm Antihack được viết bởi CHEATGUARD và được tích hợp vs GS bởi Tomatoes </font><b><b><font color="#008000">là hệ thống chống **** tiên tiến, hiện đại, thường xuyên được cập nhật để có thể hỗ trợ một cách kịp thời nhất, là lớp giáp bảo vệ khá vững chắc trước các phần mềm gian lận, bao gồm chống **** từ Server và chống **** cho cả Client.</font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b><br>
  </font><br>
  <b><b><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#333333"><font color="#000000"><font color="#333333"><b><font color="#4b0082"><font size="4"><br>
  2. Hệ thống 10 Sét Item EX702 mới bao gồm sét HUYẾT LONG RF:</font></font></b></font></font><br>
  <br>
  </font><font color="#333333"><i><img src="http://i.imgur.com/Xikm5Cn.jpg" border="0" alt=""><br>
  </i></font><br>
  <br>
  <font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><font size="4"><font color="#333333"><span style="font-family: Verdana"><font color="#000000"><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#333333"><b><font color="#4b0082">2. Hệ thống Reconnect:</font></b></font></font></font></font></span></font></font></span></font><br>
  <font color="#333333"><i><img src="http://i.imgur.com/2iQoHKm.png" border="0" alt=""><br>
  </i></font><br>
  <br>
  </b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></div><b><b><div style="text-align: left;"><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><b><b><font color="#008000">Các bạn sẽ không phải lo "</font><font color="#0000ff">Ngắt kết nối đến máy chủ</font><font color="#008000">" nữa tại phiên bản mới nhất 6.9 SCFMT Custom. Reconnect System là 1 tính năng hoàn toàn mới được phát triển riêng cho MU quyền năng nhằm phục vụ những game thủ có đường truyền không ổn định. Hệ thống sẽ tự động kết nối lại mà không cần phải đăng nhập nếu đường truyền của bạn gặp sự cố hoặc khi máy chủ gặp sự cố.</font></b></b><br>
  <br>
  <b><font color="#4b0082"><font size="4">3. Fix Bug Agi:<br>
  </font></font></b><br>
  </b></span></font><img src="http://i.imgur.com/mhGU7B1.png" border="0" alt=""><br>
  <font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><br>
  <br>
  <b><font color="#4b0082"><font size="4">4. Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực:<br>
  </font></font></b><br>
  </b></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><i><img src="http://i.imgur.com/BkJLaKp.png" border="0" alt=""><br>
  </i></span></font><br>
  <br>
  </b></b></b></b></b></b></b></b><br>
  <b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Các bạn đã phát chán khi mỗi lần muốn biết hero của mình hiện tại có bao nhiêu máu thì lại phải đi pt mới có thể biết được thì nay với phiên bản hoàn toàn mới của MU QUYỀN NĂNG </font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></span></font></b></b></b></b></b></b></b></b><b><b><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">điều đó đã không còn, HP MANA Dame sẽ hiển thị thật mà còn bị giới hạn 65k như trước đây nữa.</font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></span></font></b><br>
  <b><b><font color="#000000"><span style="font-family: Arial"><b><b><br>
  <font size="4"><b><font color="#4b0082">5. Hệ thống Danh Hiệu:</font></b></font></b><br>
  </b></span></font></b></b></b><br>
  <b><b><b><b><img src="http://i.imgur.com/zUUIcHi.jpg" border="0" alt=""></b><br>
  </b></b></b><br>
  </div><b><b><div style="text-align: left;"><b><span style="font-family: Arial"><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Tại máy chủ Thiên Sứ các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt thật sự với hệ thống Danh Hiệu đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Với những danh hiệu rất nổi (Không phải là danh hiệu bằng Text) sẽ làm tôn vinh vị thế của các chiến binh trong hàng nghìn game thủ khác.Để đạt được những danh hiệu này không hề đơn giản chút nào nhé các bạn !</font></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></span></b><br>
  <br>
  <br>
  <b><b><font color="#4b0082"><font size="4">6. Hệ thống Post Item:<br>
  </font></font></b></b><br>
  <img src="http://i.imgur.com/vFTUHM1.png" border="0" alt=""><br>
  <br>
  <br>
  </div><span style="font-family: Arial"><b><div style="text-align: left;"><b><b><b><b><b><b><b><b><font color="#008000">Chức năng Post Mua Bán Item Bằng Hình Ảnh của Mu Gate cho phép game thủ có thể đưa thông tin món đồ cần bán của mình lên kênh Post của Server. Giúp các game thủ muốn mua thuận tiện hơn trong việc xác thực thông tin món đồ mà mình cần mua hay tham khảo những món đồ được rao bán trên kênh Post của Server.</font></b><br>
  <br>
  <font size="4"><b><font color="#4b0082">7. Hệ thống WINMODE:</font></b></font></b></b></b></b></b></b><br>
  </b></div></b></span></b></b></b></b><div style="text-align: left;"><b><img src="http://i.imgur.com/M4RoyUy.png" border="0" alt=""><br>
  <br>
  </b><br>
  <b><b><b><b><span style="font-family: Arial"><font color="#008000"><span style="font-family: Verdana"><b>Các bạn ấn phím " End " để bắt đầu tự động cắm chuột phải. Ấn phím " End " 1 lần nữa là tắt tự động cắm chuột. </b></span><b><span style="font-family: Verdana">Ấn phím " F8 " để ẩn game. Ấn vào biểu tượng Winmode để cửa sổ game hiện lên.</span></b></font><br>
  <br>
  <b><font color="#008000"><span style="font-family: Verdana">Các bạn ấn Auto tự cắm chuột bằng phím End xong là có thể vô tư ấn F8 để ẩn game, có thể ra ngoài thoải mái nếu bị mất kết nối hệ thống của Mu sẽ tự động kết nối lại và tự động đánh quái = Phím End.<br>
  </span></font></b></span></b></b></b></b><br>
  </div><hr><div style="text-align: left;"><b><b><b><font color="#ff0000"><span style="font-family: arial">╰☆╮</span></font><b><b><b><b><b><b><font size="4"><font color="#000080">Phiên bản season 6.9 đã được viết lại kịch bản hấp dẫn hơn <br>
  </font></font></b></b></b></b></b></b></b></b><b><font color="#ff0000"><span style="font-family: arial">╰☆╮</span></font><font color="#000080"><font size="4">Hoàn toàn cân bằng chủng tộc về damage, boss...</font></font><b><b><b><b><b><b><b><b><font size="4"><font color="#000080"><br>
  </font></font></b></b></b></b></b></b></b></b><font color="#ff0000"><span style="font-family: arial">╰☆╮</span></font><b><b><b><b><b><b><font size="4"><font color="#000080">Song song là cập nhập rất nhiều event<br>
  </font></font></b></b></b></b></b></b><b><b><b><b><br>
  <b><img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt=""><font size="3">1. Rút ngắn khoảng cách giữa người chơi cày chay và cày bùa <br>
  <img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">2.Không có webshop ( hoàn toàn cày cuốc)<br>
  <img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">3.PT train mang lại hiệu quả tốt hơn. quái tại các bãi train rất mạnh.<br>
  <img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">4.Event Devill - Blood tăng exp và drop cao.<br>
  </font><font color="#ff0000"><font size="3"><br>
  Hệ Thống Exp Độc đáo - </font></font></b></b><b><font color="#ff0000"><font size="3">GHRS v</font></font></b></b></b><font color="#ff0000">ừa phải<br>
  </font><b><br>
  <b><b><b><b><b><b><b><img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt=""><font size="3">5.Fix DK damage lớn và có thể săn boss<br>
  <img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">6. Tối ưu MG nhân vật đã bị lãng quên với khả năng Combo train+PK cực tốt<br>
  </font></b></b></b></b></b></b></b></b><font color="#1D2129"><span style="font-family: Helvetica"><br>
  </span></font><b><font size="3"><img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">7.<font color="#1D2129"><span style="font-family: Helvetica">Đồ họa siêu khủng, bổ xung 1 số hiệu ứng, master skill và đại chiến boss<br>
  </span></font><font color="#1D2129"><span style="font-family: Helvetica"><b><b><img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">8.</b>Không lag, Không Hack, Không bán đồ chui</b></span></font><br>
  <font color="#1D2129"><span style="font-family: Helvetica"><b><b><img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">9.</b>Máy chủ ổn định, tốc độ cao<br>
  <b><img src="http://4r.ketnoitatca.net/img/hot.gif" border="0" alt="">10.</b>Update event hoàn toàn mới lạ hấp dẫn</b></span></font><br>
  </font></b></b></b></b><b><b><b><b><font color="#1D2129"><span style="font-family: Helvetica"><font color="#ff0000"><b><br>
  <br>
  Cam Kết: <br>
  <br>
  <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9e/1/16/27a1.png" border="0" alt="">➡ Không webshop<br>
  <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9e/1/16/27a1.png" border="0" alt="">➡ Không RS vượt<br>
  <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9e/1/16/27a1.png" border="0" alt="">➡ GHRS hợp lý <br>
  <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9e/1/16/27a1.png" border="0" alt="">➡ GM thân thiện<br>
  <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9e/1/16/27a1.png" border="0" alt="">➡ Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình<br>
  <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9e/1/16/27a1.png" border="0" alt="">➡ Cam kết lâu dài, ổn định</b></font></span></font></b></b></b></b></div></div></b></b></b></b></b></b></b></b>
  </blockquote>
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 23/4/17
 2. phambinh

  phambinh New Member

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Úp cho MU mới

  Úp lên cho ngày mới rộn rã
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline