gunnyhoainiem.com sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. quangcaomuhay New Member

  [​IMG] http://muhnss6.tv - T͟r͟a͟i͟n͟n͟ ͟W͟c͟o͟i͟i͟ Free - Max ͟P͟o͟i͟n͟t͟t͟ ͟ 65k - ͟W͟i͟n͟g͟g͟ ͟ 3 & Item 400 - [​IMG] ANT.I : Sha.rk
  [​IMG] MÁY CHỦ MỚI: HUYỀN THOẠI [​IMG]
  - Alpha Test : 19h 26/01/2023
  - http://www.facebook.com/groups/868489321272752
  -----------------------------------------
  [​IMG] THÔNG TIN MÁY CHỦ [​IMG]
  - Exp x2000 - Drop 50%
  - ANT.I : Sha.rk
  - Drop Item Exl và Ngọc All Map
  - Train Quái K4 + Barrack nhận 2Wc/1
  - Reset được W͟c͟o͟i͟i͟ / 1 lần rs = 500 wcoi
  - RS 50 lần = 65k P͟o͟i͟n͟t͟t͟
  - Hok GHRS
  - Train Quái BC/DC 400 quáii drop ngọc + cụm ngọc
  - 3acc / 1 pc
  - ͟S͟͟ự͟ ͟k͟͟i͟͟ệ͟͟n͟ 24/24 đc W͟c͟o͟i͟i͟
  - ͟S͟͟ự͟ ͟k͟͟i͟͟ệ͟͟n͟ Sum + ͟T͟͟h͟͟ỏ͟ đc 50 W͟c͟o͟i͟i͟ / 1
  - Box kundun drop item 1 ~ 2 dòng exl
  -----------------------------------------
  [​IMG]HỖ TRỢ TÂN THỦ
  - se.t i.tem exl +9, #10k Point và 2 T.ỷ ZEN
  -----------------------------------------
  - Trang Chủ : http://muhnss6.tv
  - DangKy và TaiGame : http://ht.muhnss6.tv
  - Group : http://www.facebook.com/groups/868489321272752
   

Chia sẻ game lậu