vps long van
 1. kiemthecaycuoc1 New Member   • HỔ TRỢ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
  • ✦ Thăng Cấp Độ 180
  • ✦ 100 Điểm Uy Danh
  • ✦ 1000 vạn Bạc Khóa
  • ✦ 1000 vạn Đồng Khóa
  • ✦ 1 [Thẻ bài] Tân Thủ (1 Ngày)
  • ✦ 1 Thẻ V.I.P (3 Ngày)
  • ✦ 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù (30 ngày)
  • ✦ 1 Rương Quà Nhiệm Vụ 110
  • ✦ 1 Luân Hồi Ấn (Cấp 1)
  • ✦ 1 [Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ (Cấp 1)
  • ✦ 1 Lệnh bài mở rộng rương Lv01
  • ✦ 1 Rương Trang Bị Anh Hùng (Vĩnh viễn)
  • ✦ 1 Rương Vũ Khí Đằng Long (Cấp 1)
  • ✦ 1 Rương Thú Cưng (Vĩnh viễn)
  • ✦ 1 Đồng Hành Năm Mới (6 Kỹ Năng)
  • ✦ Random: 1/3 Ngựa Du Long (Cấp 1)
  • ✦ 3 Túi Phi Phượng 24 Ô
  • ✦ 1 Ngọc Trúc Mai Hoa (30 ngày)
  • ✦ Nhận Danh Hiệu & Vòng Sáng Kỳ Nhân Xuất
  + Phiên Bản Kiếm Thế Cày Cuốc + PK
  + Full Trấn Phái Đẹp
  + Trang Bị Đa Dạng - Hấp Dẫn
  + Hỗ Trợ Tân Thủ vào là PK
  + Mọi Hoạt Động - Train - Tống Kim - Săn Boss - Hoạt động cơ bản như TDC BHD đều ra đồng và Nguyên Liệu Lên Đồ
  + Hoạt động thi đấu loạn phái ( toàn bộ các phái sẽ PK nhau thay vì thi đấu từng phái - Quà Tặng Siêu Khủng )
  + Phiên bản Trấn Phái, chống Bug Hack.
  + Cân Bằng Cày Cuốc và Nạp
  + Thường xuyên tổ chức các sự kiện PK giao lưu
  + Mọi hoạt động đều lên đồ cuối được.
  + Chức năng nạp thẻ cân bằng, không mất cân đối cho dân cày
  + Sv giới hạn 6 acc / 1 IP nhằm cân bằng , tránh lạm phát ingame
  + CHỨC NĂNG NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG - GIÚP AE không có thời gian vẫn theo kịp ae cày
  + ADM thân thiện, thường xuyên ghi nhận góp ý của AE để phát triển sv lâu dài
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline