mu moi ra
vps long van
 1. KiemTheThienLon New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]BQT Kiếm Thế Thiên Long[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  FanPage Game :https://www.facebook.com/KiemTheThienLong2021
  Link Đăng Kí Tài Khoản
  https://pay.conggameonline.com/index.php
  Link Tải Game: Link Full: https://drive.google.com/file/d/1LyeRJ2cerXXitDncLGofHoTEj6tCsywl/view?usp=sharing

  Link Đã Có Pak VNG: https://drive.google.com/file/d/1oTx3nBfiKZWGUdZ89XXXr8cQgHu6XTXV/view?usp=sharing
  [​IMG]Code Tân Thủ Thiên Long Kiếm[​IMG]
  Đặt Biệt
  [​IMG]Thưởng Code 100k Trong 15 Ngày Đầu Tiên (inb Page)[​IMG]
  [​IMG]̂̀ ̛̛̉
  [​IMG]10 Vạn Đồng[​IMG]
  ℎ̣̂: Thú Cưỡi Tân Thủ Mị Vũ Thiên Hương
  ℎ̣̂: Túi Quà Tân Thủ Thiên Long
  ℎ̣̂: Túi Trang Bị Kim Long
  ℎ̣̂: 100 Chân Khí Đơn
  ℎ̣̂: x3 Du Long Danh Vọng 9 Món
  ℎ̣̂: 5 Bảo Vật Tiêu Dao Cốc
  [​IMG]Vật Phẩm Trong Tui Quà Tân Thủ[​IMG]
  ℎ̣̂: Đồng Đội
  ℎ̣̂: Mặt Nạ Tân Thủ Thiên Long
  ℎ̣̂: Thánh Khắc Chiến Văn
  ℎ̣̂: Ngũ Kinh Tân Thủ
  ℎ̣̂: Đồng Hành Năm Mới 6 Kỹ Năng
  ℎ̣̂: Full Set Trang Bị Đồng Hành Thiên Cơ
  ℎ̣̂: 100 Hòa Thị Bích
  ℎ̣̂: Rương Vũ Khí
  ℎ̣̂: Túi Hỗ Trợ Trang Bị Hoàng Kim Phái
  [​IMG]
   

Chia sẻ game lậu