vps long van
 1. KiemTheHoangKim New Member

  [​IMG]KHAI MỞ SỰ KIỆN HOT[​IMG]
  [​IMG] Sự Kiện X4 mệnh giá nạp thẻ (Không giới hạn số lần/sự kiện).

  [​IMG] Hỗ Trợ Quà Tân Thủ người chơi mới (Tham gia game sau):
  [​IMG] Nhận Gói quà tân thủ sơ nhập.
  [​IMG] Nhận Gói quà code tân thủ.

  [​IMG] Nhận Gói quà code Facebook.
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG] Ngoài ra còn nhận thêm: Trùng Sinh 10 (100 điểm tiềm năng).
  [​IMG] Kích hoạt Full Kỹ Năng F1 (Cấp 5) + Đồng hành (Cấp 5).
  [​IMG] Tặng thêm: 20 Rương đồng hành võ lâm.
  [​IMG] Tặng thêm: 100 nguyên liệu chân nguyên, thánh linh, ngoại trang.
  [​IMG] Tạo nhân vật vào game quí đồng đạo sẽ nhận đầy đủ túi quà.

  [​IMG] Qùa code Facebook vui lòng liên hệ page để được cung cấp.

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG] Áp dụng: 16h30 - 31/07 ~ 23h59 - 03/08/2022.
  [​IMG]Trang chủ: http://truongtonkiemthe.com
  [​IMG]Fanpage: https://www.facebook.com/truongtonkiemthe

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/7/22

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra