vps long van
 1. Langhoang New Member

  KIẾM THẾ CỬU LONG

  Alphatest : 10 24/4

  OPEN : 18H00 29/4

  Trang Chủ : http://kiemthecuulong.com/

  Fanpage : https://www.facebook.com/kiemthepc2009

  Gruop : https://www.facebook.com/groups/1364778663985310

  Đăng ký : http://kiemthecuulong.com/accounts/dangkytaikhoan/#two

  Tải game : http://kiemthecuulong.com/TrangChu/downloadtảigame

  HỖ TRỢ TÂN THỦ

  [​IMG]

  CODE TÂN THỦ : KIEMTHECUULONG

  Phần thưởng :

  - 02 HUYỀN TINH CẤP 8

  - 500 TIỀN DU LONG

  - 2000 NGŨ HÀNH HỒN THẠCH

  CODE Share Facebook : ib Fanpage để nhận

  Phần thưởng :

  - 02 HUYỀN TINH CẤP 9

  - 500 TIỀN DU LONG

  - 100 VẠN BẠC KHOÁ

  50 VẠN ĐỒNG KHOÁ


  CÁC HOẠT ĐỘNG CÀY ĐỒNG

  *** MAP TRAIN ĐỒNG***

  MAP 115 : THẦN NỮ PHONG

  THỜI GIAN TRAIN ĐỒNG TỪ 18H00-21H00

  KHI VÀO MAP TỰ ĐỘNG CHUYỂN PK ĐỒ SÁT

  TIÊU DIỆT NPC NHẬN 10 ĐỒNG / 1 NPC

  [​IMG]


  **** NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY DIỆT QUÁI***


  - NHẬN NHIỆM VỤ TẠI NPC CỔ PHONG HÀ PHƯỢNG TƯỜNG

  - GỒM CÓ 8 NHIỆM VỤ

  - HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ MỖI NHIỆM VỤ

  NHẬN THƯỞNG HẬU HĨNH NHƯ SAU

  + 2 KIM NGUYÊN BẢO

  + RƯƠNG TBĐH

  + HUYỀN TINH, ĐỒNG KHOÁ, BẠC KHOÁ ...

  NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG

  - HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG

  + KIM NGUYÊN BẢO

  + ĐỒNG KHOÁ, BẠC KHOÁ,....

  [​IMG]


  ****CẮM BÍ CẢNH - TIÊU DIỆT TINH ANH****

  KHI TIÊU DIỆT QUÁI TINH ANH TRONG BÍ CẢNH

  NGOÀI NHẬN ĐƯỢC NHIỀU KINH NGHIỆM

  CÓ CƠ HÔI NHẬN TỪ 1-5 KIM NGUYÊN BẢO


  ****NHIỆM VỤ THƯƠNG HỘI****

  Phần Thưởng:

  - 10 Nhiệm Vụ : 100 vạn bạc + 1 HT cấp 7

  - 20 Nhiệm Vụ : 200 vạn bạc +5 Kim nguyên bảo + 50 Tiền du long

  - 30 nhiệm vụ : 200 vạn bạc + 1 HT cấp 8 + 100 Tiền du long

  - 40 nhiệm vụ : 500 vạn bạc + 1 HT cấp 9 + 10 Kim nguyên bảo + 1 Hoà Thị Bích(không khoá)


  Tiêu Dao Cốc  Mỗi ngày được đi 2 lượt, tích lũy tối đa 14 lượt. Báo danh tại NPC Triệu Khản – Biện Kinh Phủ
  Qua mỗi ải trong TDC nhận các phưởng sau: 2000 đồng thường, 2,5 vạn đồng khóa, 5 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh 7, 10 tiền du long
  Có thể mua lại hoạt động Tiêu Dao Cốc với giá 1000 đồng thường/ải tại NPC Lễ Quan, nhận 5 vạn đồng khóa, 15 vạn bạc khóa, 1 viên huyền tinh cấp 6, 10 tiền du long


  Bạch Hổ Đường

  Mỗi ngày được đi 1 lượt

  Qua mỗi ải trong BHĐ nhận các phưởng sau: 5 vạn đồng khóa, 20 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh 7,

  10 tiền du long

  Hạ gục boss trong BHĐ nhận ngẫu nhiên huyền tinh, rương mảnh ghép trang bị đồng hành

  Có thể mua lại hoạt động Bạch Hổ Đường với giá 2000 đồng thường/lượt tại NPC Lễ Quan,

  nhận 5 vạn đồng khóa, 20 vạn bạc khóa, 1 viên huyền tinh cấp 6, 20 tiền du long

  Tống Kim

  Mỗi ngày mở 4 trận Tống Kim vào các giờ: 11h, 17h, 21h và 23h, tối đa 6acc/IP

  -- Có Các Mốc Tham gia tống kim nhận các Ngựa và Mặt nạ như mốc nạp:

  Mốc 100 trận (tương
  đương mốc 3tr) Phần Thưởng : Ngựa Phiên Vũ, Mặt Nạ + 1 Kỹ năng,
  Lệnh bài mở rộng rương, đồng thường

  Mốc 180 trận Cập nhật khi có người đầu tiên đạt mốc 100 trận
  Mốc 240 trận Cập nhật khi có người đầu tiên đạt mốc 180 trận
  Hạ gục đối phương trong tống kim có thể nhận random đồng thường.


  Ngoài ra khi đạt mốc điểm tịch lũy còn nhận thêm phần thưởng sau:

  Mốc điểm Phần thưởng
  1000 – 3000 5000 đồng thường, 5 vạn đồng khóa, 10 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh 6,
  20 tiền du long, 1 rương mảnh đồng hành
  3000 – 5000 1 vạn đồng thường, 10 vạn đồng khóa, 20 vạn bạc khóa, 3 huyền tinh 6,
  30 tiền du long, 2 rương mảnh đồng hành
  5000 – 7000 1.5 vạn đồng thường, 15 vạn đồng khóa, 30 vạn bạc khóa, 5 huyền tinh 6,
  40 tiền du long, 3 rương mảnh đồng hành
  7000 – 10.000 2 vạn đồng thường, 20 vạn đồng khóa, 40 vạn bạc khóa, 2 huyền tinh 7,
  50 tiền du long, 4 rương mảnh đồng hành,
  10.000 – 15.000 3 vạn đồng thường, 25 vạn đồng khóa, 50 vạn bạc khóa, 4 huyền tinh 7,
  60 tiền du long, 5 rương mảnh đồng hành,
  15.000 trở lên Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái
  4 vạn đồng thường, 10 vạn đồng khóa, 20 vạn bạc khóa, 2 huyền tinh 8,
  70 tiền du long, 6 rương mảnh đồng hành, 6 mảnh mặt nạ, 6 mảnh ấn
  Có thể mua lại hoạt động Tống Kim với giá 5000 đồng thường/trận tại NPC Lễ Quan,


  nhận 15 vạn đồng khóa,

  50 vạn bạc khóa, 1 viên huyền tinh cấp 7, 50 tiền du long

  Bao Vạn Đồng

  Mỗi ngày cần hoàn thành 50 nhiệm vụ. Đạt mốc mỗi 10 nhiệm vụ nhận các phần thưởng sau: 5 vạn đồng khóa,

  10 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh 6, 5 rương tứ linh, 10 tiền du long

  Có thể mua lại hoạt động Bao Vạn Đồng với giá 1000 đồng thường/lượt (10 nhiệm vụ) tại NPC Lễ Quan,

  nhận 5 vạn đồng khóa, 10 vạn bạc khóa, 1 viên huyền tinh cấp 6, 10 tiền du long

  Quân Doanh

  Mỗi ngày được đi một lượt, có thể chọn nhiệm vụ Hậu Sơn Phục Ngưu, Bách Man Sơn hoặc Hải Lăng Vương Mộ

  (nên đi Bách Man Sơn vì nhanh nhất).

  Hạ gục boss cuối nhận các phần thưởng sau: 15 vạn đồng khóa, 50 vạn bạc khóa,

  2 huyền tinh 7, 50 tiền du long, 5 rương tứ linh

  Có thể mua lại hoạt động Quân Doanh với giá 5000 đồng thường/lượt (50 nhiệm vụ)

  tại NPC Lễ Quan,

  nhận 15 vạn đồng khóa, 50 vạn bạc khóa, 2 viên huyền tinh cấp 7,

  50 tiền du long

  Đoán Hoa Đăng

  Hoạt động Đoán Hoa Đăng diễn ra hàng ngày tại NPC Lễ Quan, trả lời 30 câu hỏi nhận phần thưởng.

  Nếu đáp đúng sẽ nhận 2000 đồng khóa, 5000 bạc khóa, 1 huyền tinh 4,

  nếu đáp sai sẽ nhận 1000 đồng khóa, 2500 bạc khóa, 1 huyền tinh 4

  Nhận thưởng hàng ngày

  Mỗi 15 phút online hàng ngày có thể nhận thưởng thông qua túi Tân thủ, nhận tối đa 6 lần.

  Phần thưởng mỗi lần nhận được như sau:

  Số phút online Phần thưởng
  0 phút 100 vạn bạc khoá
  30phút 1 HT cấp 8
  60 phút 50 vạn đồng khoá
  90 phút 02 HT 9
  Du Long Các


  Mỗi ngày được khiêu chiến 50 lượt, có cộng dồn từ ngày mở máy chủ,

  phần thưởng đầy đủ vật phẩm hấp dẫn

  Trứng Du Long mỗi ngày sử dụng tối 5 quả, có thể chọn nhận 1 vạn đồng khóa hoặc 2 vạn bạc khóa

  (cộng dồn từ ngày mở máy chủ)
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra