mu moi ra
vps long van
 1. mduchp New Member

  KHAI MỞ MÁY CHỦ KIẾM THÁNH 21H NGÀY 10/2.


  Kiếm Thế mới, Hỗ trợ Cấp 79 và set trang bị 5x +8, code tân thủ, ngựa xích thố, hàng vạn bạc khóa và đồng khóa.
  Cày cuốc chính hiệu, săn boss và pk tống kim rực lửa. Đông người chơi. Đừng quên rủ bạn bè cùng tham gia
  Hoạt động phong phú, đa tính năng.
  Thông tin:
  - Trang chủ: Nâng Cấp Máy Chủ Kiếm Thánh - Tin Tức | Kiếm Thế ONE | 8 Năm Tái Khởi Nghiệp | Kiem-The-ONE.Org
  - Đăng ký: Quản Lý Tài Khoản - Kiếm Thế
  - Group: http://www.facebook.com/groups/kiemtheone/
  - Đồng khóa: mua NHHT, huyền tinh, tinh lực hoạt lực, danh vọng....
  - Đồng thường: mua TLHL, bản đồ bí cảnh, Nguyệt Ảnh Thạch....
  Hoạt động

  Phần thưởng

  Tiêu Dao Cốc


  • Thời gian: Từ 08h00 đến 02h00
  • Mỗi ngày tham gia 3 lần
  • Qua mỗi ải nhận 1 Triệu Exp, 2000 Đồng Khóa và Huyền Tinh 6 x02
  • Lưu ý:

  o Phải chờ hết giờ mới có thể qua ải.  Bạch Hổ Đường


  • Thời gian: Từ 08h30 đến 18h30 và 21h30 đến 01h00
  • Mỗi ngày tham gia 2 lần
  • Qua mỗi ải nhận 2 Triệu EXP, 5000 Đồng Khóa và Huyền Tinh 6 x02
  • Yêu cầu qua tầng đến thời gian mới được lên

  o Phút 15 mới có thể lên Tầng 2
  o Phút 22 mới có thể lên Tầng 3
  o Phút 26 mới có thể ra khỏi Tầng 3  Bao Vạn Đồng


  • Hoàn thành liên tiếp 10 Nhiệm Vụ: 500.000 EXP, 10 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 6
  • Hoàn thành liên tiếp 20 Nhiệm Vụ: 500.000 EXP, 10 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 6
  • Hoàn thành liên tiếp 30 Nhiệm Vụ: 1.000.000 EXP, 10 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 6
  • Hoàn thành liên tiếp 40 Nhiệm Vụ: 2.000.000 EXP, 10 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 6
  • Hoàn thành liên tiếp 50 Nhiệm Vụ: 2.000.000 EXP, 10 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 7 và 1 Bản đồ Vạn Hoa Cốc (hoặc Thiên Quỳnh Cung)


  Lửa Trại


  • Đẳng cấp tham gia 50 và Đã gia nhập môn phái
  • Thời gian hoạt động từ 20h00 đến 20h30 các ngày trong tuần, đứng yên tại bản đồ Giang Tân Thôn Phủ mỗi 1 giây sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm, Đồng Khóa và Bạc Khóa.


  Chiến trường Tống Kim


  • Mỗi ngày 4 trận: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50
  • Đẳng cấp yêu cầu: Level 50 trở lên
  • Mỗi ip (hoặc máy) chỉ vào tối đa 2 acc và vào 1 bên
  • Đạt 1.000 đến 3.000 điểm: 10 Triệu EXP, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 10 vạn Bạc Khóa, 1 vạn Đồng Khóa
  • Đạt 3.000 đến 5.000 điểm: 10 Triệu EXP, 2 Huyền Tinh Cấp 7, 30 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa
  • Đạt 5.000 đến 7.000 điểm: 10 Triệu EXP, 3 Huyền Tinh Cấp 7, 50 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa
  • Đạt 7.000 đến 10.000 điểm: 10 Triệu EXP, 1 Huyền Tinh Cấp 8, 70 vạn Bạc Khóa, 7 vạn Đồng Khóa
  • Đạt 10.000 điểm trở lên: 10 Triệu EXP, 1 Huyền Tinh Cấp 8, 100 vạn Bạc Khóa, 10 vạn Đồng Khóa


  Bí Cảnh


  • Đẳng cấp tham gia 50 và Đã gia nhập môn phái
  • Tham gia thông qua NPC Quan Quân Nhu (nghĩa quân) - 205/193 Giang Tân Thôn


  Nhiệm Vụ Thương Hội


  • Nhận và trả thông qua NPC Chủ Thương Hội tại các Thành Thị (ấn phím Tab để tìm kiếm)
  • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 7
  • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 100 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 7
  • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 200 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 8
  • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 300 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 8


  Đấu Trường Bảo Vật


  • Đẳng cấp tham gia 50 và Đã gia nhập môn phái
  • Thời gian: 19h00 Thứ 3 và Thứ 5
  • Giết BOSS: Nhận thưởng 1 ~ 2 Vạn Đồng Thường.
  • Người giữ rương cuối cùng: Nhận thưởng 20 Vạn Đồng Khóa, 1 Vạn Đồng Thường, Huyền Tinh Cấp 7 x05.
   

Chia sẻ game lậu