vps long van
 1. kiemthe247 New Member

  [​IMG]

  ►⌠Kiếm Thế 247-Ước Hẹn Năm Xưa⌡◄
  Kiếm Thế phiên bản 2009 chuẩn VNG
  Khai mở Alpha test: 19h ngày 15/05/2020
  Khai mở open: S2. Côn Lôn Kiếm - 10h ngày 16/5/2020
  Chuẩn Công Thành Chiến - Không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các

  ♦️ Trang chủ: http://kiemthe247.net
  ♦️ Tải game: http://kiemthe247.net/tai-game.html
  ♦️ Groups: https://www.facebook.com/groups/2914372941983399/

  ─────Thông tin cơ bản──────
  Chuẩn Công Thành Chiến không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các.

  Hỗ trợ Tân Thủ
  Thăng cấp 99
  Bộ trang bị 10x (4%) +8
  3 Túi Da Chồn 15 ô
  Thú cưỡi Cấp 20 Táo Hồng/Thanh Mã
  1 Mật tịch sơ cấp (Khinh công)

  Nhận thưởng hàng ngày thông qua tu luyện châu.
  Nhận liên tục không cần chờ 30 phút.
  Phần thưởng túi phúc hoàng kim
  Kinh nghiệm
  Đồng khóa (dùng để mua ngũ hành hồn thạch khu đồng khóa và lệnh bài trúc phúc)
  Lệnh bài thiên quỳnh cung đi lấy huyền tinh.

  Hoạt động vận tiêu
  Cần có lệnh bài vận tiêu.
  Ngày vận tiêu 2 lần
  Hoàn thành nhận huyền tinh cấp 8
  (Lệnh bài vận tiêu có được từ hoạt động tống kim)

  Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng
  Trứng Du Long: Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả
  Khiêu chiến Du Long: Mỗi ngày khiêu chiến 15 lượt

  Tinh, Hoạt Lực Tiểu: Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 300 đồng/1
  Tinh, Hoạt Lực Trung: Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 700 đồng/1
  Tinh, Hoạt Lực Đại: Mỗi loại 50 bình/ngày (lưu ý bị giới hạn số acc ăn)

  Rương Cao Quý mỗi tuần 10 rương, mở mặc định 1 huyền tinh 8 (Có thể cộng dồn)

  Giới hạn Nâng Cấp Trang Bị
  Ngũ Hành Ấn
  Giới hạn 1: mỗi dòng 300 điểm
  Giới hạn 2: mỗi dòng 500 điểm
  Giới hạn 3: mỗi dòng 700 điểm
  Giới hạn 4: mỗi dòng 1000 điểm

  Bao vạn đồng
  Hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu nhận ngay huyền tinh 6 và kinh nghiệm

  Bạch hổ đường
  -2 lần 1 ngày
  -Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa và 2 Huyền Tinh Cấp 5.
  KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG
  Ngoài ra khi hạ boss có cơ hội nhận huyền tinh 5678

  Tiêu dao cốc
  -2 lần 1 ngày (có cộng dồn)
  -Qua 1 ải nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6.
  -Hoàn thành nhanh không cần chờ (up date sau khi sever mở được 1 tuần)

  Tống kim
  Tích lỹ 10k điểm nhận ngay lệnh bài vận tiêu trị giá 20 vạn đồng
  Tham gia: 5.000.000 EXP, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 5.
  Top 11~20: 5.000.000 EXP, 6 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
  Top 4~10: 5.000.000 EXP, 9 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
  Top 2 và 3 : 12 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
  Top 1: 12 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, 1 Huyền Tinh Cấp 5

  Hải Tặc
  Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
  Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
  Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
  Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
  Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
  300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
  500 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)

  Thương hội

  - 1 tuần 1 lần
  Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 25 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
  Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
  Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
  Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7.

  Đoán hoa đăng
  Cập nhật các câu hỏi mới chỉ có ở Kiếm thế 247
  Đáp Đúng: 150.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 Huyền Tinh 4 và 1 điểm Uy Danh Giang Hồ
  Đáp Sai: 75.000 Điểm Kinh Nghiệm

  Thi đấu môn phái
  -Báo danh và nhận thưởng tại phù di chuyển nhanh.
  -Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 và Thứ 6Hàng Tuần
  16 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7
  8 Cường: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 50 vạn Đồng thường
  Bán Kết: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 100 vạn Đồng thường
  Á Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 150 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Á Quân
  Quán Quân: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 200 vạn Đồng thường, Danh hiệu + Vòng sáng Quán Quân

  Quân doanh
  Mở Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để đến điểm báo danh.
  Tổ đội hạ Cổ Vương – Phó bản Bách Man Sơn nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8
  Tổ đội hạ Thợ Cả – Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8
  Tổ đội hạ Hoàn Nhan Lượng – Phó bản Hải Lăng Vương Mộ nhận 10.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8

  Boss Hoàng Kim
  Tại kiếm thế 247 khi bạn hạ boss có cơ hội nhận được giày du long và ngựa phiêu vũ cực kỳ giá trị.
  Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55 (6 nhân vật / 1 máy tính)
  02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  Vật phẩm rớt: Huyền tinh 4 (1~5 cái), 5( 1~5 cái), 6(1~2 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 20 vạn, bạc khóa 20 vạn
  Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75 (6 nhân vật / 1 máy tính)
  Thời gian : Sau khi mở giới hạn cấp 79
  Vật phẩm rớt: Huyền tinh 5 (1~5 cái), 6( 1~5 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 25 vạn, bạc khóa 25 vạn
  09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95 (6 nhân vật / 1 máy tính)
  Thời gian: Sau khi mở giới hạn cấp 99
  15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
  Vật phẩm rớt: Huyền tinh 5 (1~5 cái), 6( 1~5 cái), 7(1~2 cái), lệnh bài võ lâm theo hệ (1~4 cái), bạc thường 30 vạn, bạc khóa 30 vạn

  ═════════☀️☀️☀️════════
  Lưu ý: Đây là sân chơi cho các bậc anh đài 10 năm về trước, tìm lại ký ức. Sever có tính năng nhận lại phần thưởng hoạt động phù hợp với các bậc anh đài ít thời gian tham gia hoạt động
  ═════════☀️☀️☀️════════
  GiftCode Open Beta
  Bước 1 : SHA"RE và ấn thả tim
  Bước 2 : cmt bất kỳ vào đây để nhận code từ Fanpage

   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/20

Chia sẻ game private

gamebank
muonline