vps long van
 1. kiemthe2009xua New Member

  [​IMG]KIẾM THẾ 2009 XƯA - KHAI MỞ SERVER 2[​IMG]
  [​IMG] MÁY CHỦ: LỤC MẠCH THẦN KIẾM[​IMG]
  [​IMG]Thử nghiệm : 09:00 05/05/2022
  [​IMG]Khai mở chính thức : 09 giờ sáng ngày 07/05/2022
  [​IMG]Mốc Nạp Giới Hạn 6000v Khi Open Beta
  [​IMG]Cày Cuốc Mốc Nạp 200 Vạn 1 Ngày
  [​IMG]Tống Kim Random 1000-2000 ĐỒNG THƯỜNG Trận 21H Hàng Ngày
  [​IMG]Phần Thưởng X2 Tống Kim Chỉ Duy Nhất Trận 21H00
  [​IMG]Mua lại Hoạt Động 60% TÍCH LUỸ NẠP FREE Không Tính Phí
  [​IMG]Mốc Nạp Max Cam Kết 12.000 Vạn Đồng Không Mở Thêm (OpenBeta Giới Hạn 6000v Mốc Nạp)
  [​IMG]Mở Cấp Độ Tiếp Theo Mới Mở Tiếp Mốc Nạp
  [​IMG]Mua Ngay Phi Phong Không Cần Đợi Xếp Hạng ( Cập nhập phi phong hàng ngày )

  [​IMG]THÔNG TIN QUÀ TÍCH LUỸ NẠP: XEM THÊM
  [​IMG]SEVER ĐÔNG NGƯỜI CHƠI VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI DÀI CÁC NGÀY
  [​IMG]Đội Ngũ AD luôn hỗ trợ anh em nhiệt tình 24/24

  [​IMG]THÔNG TIN MÁY CHỦ LỤC MẠCH THẦN KIẾM: XEM THÊM

  [​IMG]

  [​IMG]EVENT ĐUA TOP TỐNG KIM 21H ALPHATEST[​IMG]
  [​IMG]Thời Gian: 21H Ngày 05/05 - 06/05/2022
  _Top 1: 150 Kim Nguyên Bảo
  _Top 2: 100 Kim Nguyên Bảo
  _Top 3: 70 Kim Nguyên Bảo
  _Top 4-10: 50 Kim Nguyên Bảo
  _CÓ TÊN TRONG BXH: 20 Kim Nguyên Bảo

  [​IMG]EVENT ĐUA TOP TỐNG KIM 21H OPENSEVER[​IMG]
  [​IMG]Thời Gian: 21H Ngày 07/05 - 09/05/2022
  _Top 1: 150 Kim Nguyên Bảo
  _Top 2: 100 Kim Nguyên Bảo
  _Top 3: 70 Kim Nguyên Bảo
  _Top 4-10: 50 Kim Nguyên Bảo
  _CÓ TÊN TRONG BXH: 20 Kim Nguyên Bảo

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG]HỖ TRỢ TÂN THỦ[​IMG][​IMG]

  [​IMG]CODE: KiemThe2009Xua
  Hỗ trợ tân thủ
  - Cấp độ 100
  - Mã bài Xích Thố
  - Bộ Trang Bị 10x 4% +12
  - Vô hạn truyền tống phù (Vĩnh viễn)
  - Ngọc Trúc Mai Hoa (Tháng)
  - Lệnh Bài Uy Danh Giang Hồ
  - Tặng KNS Cấp 80
  - 3 Túi 15 Ô
  - 3 Lệnh Bài Mở Rộng Rương
  -Cày 200v tích lũy nạp 1 ngày
  -Cày 200v tích lũy nạp 1 ngày
  Trang chủ : https://kiemthe2009xua.com/
  Fanpage : https://www.facebook.com/kiemthe2009xua/
  #kiếmthế2009 #kiếmthếprivate #kiếmthếprivate

  [​IMG]
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra