thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. gunny II New Member

  Phiên bản mới lạ
  Không quà nạp. Chỉ cày quốc 2 nền tảng war vs phó bản
  Phó bản theo cấp độ, item hấp dẫn. Ưu thế dân cày
  Cường hoá hoá hên xui từ 1 đên 18
  Turn war vs phó chuẩn zing 100%
  Hệ thống tăng cấp, tăng sao
  Hệ thống tăng cấp nhẫn vòng lên hộ giáp
  Pb anti bug, anti auto pb
  Hệ thống châu báu
  Hệ thống pet
  Fanpage : https://www.facebook.com/Gunny.7Road.VN/
  Linkgame: coppy hết link và đăng kí chơi thui nào
  http://gunny2010.com/index.php?page=dangky&moiban=8f830192b429180aecc176534559a847#pannelcenter
   

Chia sẻ game lậu