mu moi ra
vps long van
 1. ngoctrau618 New Member

  █▀▀▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
  ⚠️☆Trang Web☆⚠️
  goldmuss6.com
  ☆☆☆ MÁY CHỦ : SS6 CUSTOM ☆☆☆
  █▄▄▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

  ⏰ Alpha Test 13h : 30/03/2023
  ⏰ Open Beta 13h : 01/04/2023

  █▀▀▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
  ⚠️☆Trang Web☆⚠️
  goldmuss6.com

  ⚠️☆LINK TẢI GAME☆⚠️
  drive.google.com/file/d/1cbGV32r_NZOH5RtGZbOhSZ-zBSijaICk/view?usp=sharing

  ⚠️☆☆☆ Fanpage ☆☆☆⚠️
  facebook.com/Mucuttom
  █▄▄▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

  ===========================================
  THÔNG TIN MÁY CHỦ:
  Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 20 tài khoản/PC
  Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
  Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 50k Pont
  Master Max 2000
  ✔Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change ( F8 Menu Game Hướng Dẫn )
  ✔Giới Hạn Reset: 30 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)
  ✔ Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản

  --------Hệ Thống Nâng Cấp Item --------
  ⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
  ⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 cấp 2
  ⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
  ⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6
  _______________________________________________________________________
  Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần
  Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"
  Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto
  Tự đánh - attack --- Off tự đánh - Offattack
  Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
  Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
  F5 - tắt bật rank hiệu
  F6 F7 - tắt bật aiti lag
  F8 Bật Menu game
  F10 camera - F12 ẩn game
  ════════════
  ⛔️ EVENT CHIA SẼ BÀI VIẾT NHẬN WCOIN:
  L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Page.
  Phần Thưởng: 100K WCoin
   

Chia sẻ game lậu