mu moi ra
vps long van
 1. Nhungpham Member

  DT2D
  [​IMG]

  Đông Tà 2D Tái Chiến S25 Đoàn Diên Khách
  Open: 19h – 28/07/2022

  Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB
  Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp
  Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
  Giftcode hàng tuần tại Hội quán
  Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
  GIFTCODE:
  Tân thủ: DT2DTANTHU
  Tái chiến: DT2DTAICHIEN

  TOP LỰC CHIẾN
  Top 1: 50.000.000 KNB
  Top 2: 40.000.000 KNB
  Top 3: 30.000.000 KNB
  Top 4-6: 20.000.000 KNB
  Top 7-10: 10.000.000 KNB
  Tổng kết: 19h – 04/08/2022

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta2d
  => Link tải game: https://dt.michiogame.com

  #dongta2d #dongtataydoc #dongtafreevip #dongtamobile
   

Chia sẻ game lậu