thesieuvip mu moi ra
vps long van
 1. Nhungpham Member

  TTH5

  [​IMG]

  Tu Tiên H5 Open S30 Thiên Hà
  Open
  : 19h – 23/05/2022

  Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
  Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
  Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
  Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

  TOP LỰC CHIẾN
  Top 1: 5.000.000 KNB
  Top 2: 4.000.000 KNB
  Top 3: 3.000.000 KNB
  Top 4-6: 2.000.000 KNB
  Top 7-9: 1.000.000 KNB

  TOP ĐẤU TRƯỜNG
  Top 1: 5.000 Thần Thú Chi Linh
  Top 2: 4.000 Thần Thú Chi Linh
  Top 3: 3.000 Thần Thú Chi Linh
  Top 4-6: 2.000 Thần Thú Chi Linh
  Top 7-9: 1.000 Thần Thú Chi Linh
  Tổng kết: 19h – 30/05/2022

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://bit.ly/3sv63l6
  => Link game: http://tt.michiogame.com

  #tutienh5 #tth5 #gameprivate #gamefreevip
   

Chia sẻ game lậu