vps long van
 1. TrinhBaoHan Member

  NL3D

  [​IMG]
  * Game Mobile Ngọa Long 3D Open S1 Khổng Minh
  * Open: 19h, ngày 30/09/2021

  * QUÀ TÂN THỦ
  - Free VIP 2
  - Nhận ngay 50.000 KNB
  - Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
  - Giftcode hằng tuần tại Group

  * Giftcode tân thủ: NL3DTANTHU

  * TOP CHIẾN LỰC
  - Top 1: 500.000 KNB
  - Top 2: 400.000 KNB
  - Top 3: 300.000 KNB
  - Top 4-6: 200.000 KNB
  - Top 7-10: 100.000 KNB
  * Tổng kết: 19h, 07/10/2021

  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/michio-game/game-mobile/ngoa-long-3d/
  => Link tải game NL3D: https://nl.michiogame.com
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline