vps long van
 1. Nhungpham Member

  CTH5
  [​IMG]

  Chiến Thần H5 Open S42 Hứa Xương
  Open: 19h – 06/10/2022
  Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
  Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
  Giftcode hằng tuần tại Hội quán
  Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
  Giftcode : CTH5TANTHU
  Top Lực Chiến
  Top 1: 500 Vạn
  Top 2: 400 Vạn
  Top 3: 300 Vạn
  Top 4-6: 200 Vạn
  Top 7-10: 100 Vạn
  Tổng kết: 19h – 13/10/2022
  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
  => Link game: http://ct.michiogame.com
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline