vps long van
 1. Nhungpham Member

  CTH5
  [​IMG]

  CHIẾN THẦN H5 OPEN S34 TỪ CHÂU
  Open: 19h – 16/08/2022
  Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
  Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
  Giftcode hằng tuần tại Hội quán
  Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
  GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU
  TOP LỰC CHIẾN
  Top 1: 500 Vạn
  Top 2: 400 Vạn
  Top 3: 300 Vạn
  Top 4-6: 200 Vạn
  Top 7-10: 100 Vạn
  Tổng kết: 19h – 23/08/2022
  => Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
  => Link game: http://ct.michiogame.com

  #chienthanh5 #cth5 #gameh5private #gamefreevip
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra