thesieuvip mu moi ra
vps long van

Hướng Dẫn Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

Thảo luận trong 'Hướng dẫn chơi MU Online' bắt đầu bởi Admin, 2/5/16. ID Topic: 7492, Lượt xem: 1,934

 1. Admin GameTopViet.Com

  [h=1]Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online[/h][h=4][​IMG][/h][h=1][/h][h=2]DARK WIZARD AGILITY BUG[/h][h=1]Evil Spirits0 - 5700 > Sử dụng bình thường
  5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
  8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  9820 - 10700 > Không sử dụng được
  10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
  13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  15700 - 23250 > Không sử dụng được
  23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
  28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  33200 - 65534 > Không sử dụng được

  Inferno0 - 61700 > Sử dụng bình thường
  61700 - 65534 > Không sử dụng được

  Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
  33200 - 65534 = Sử dụng bình thường  [/h][h=2]DARK KNIGHT AGILITY BUG[/h][h=1]Twisting Slash0 - 47040 > Sử dụng bình thường
  47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  [/h][h=2]ELF AGILITY BUG[/h][h=1]MultiShot0 - 23200 > Sử dụng bình thường
  23200 - 25250 > Không sử dụng được
  25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
  37750 - 56500 > Không sử dụng được
  56500 - 65535 > Sử dụng bình thường

  [/h][h=2]MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG[/h][h=1]Evil Spirit0 - 11200 > Sử dụng bình thường
  11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
  16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  19440 - 21200 > Không sử dụng được
  21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
  26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  31100 - 46200 > Không sử dụng được
  46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
  56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

  Twisting Slash0 - 47180 > Sử dụng bình thường
  47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  Inferno0 - 65535 > Sử dụng bình thường

  Fireslash0 - 32,767 > Sử dụng bình thường

  [/h][h=2]DARK LORD AGILITY BUG[/h][h=1]FIRESCREAM0 - 2400 > Sử dụng bình thường
  2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  5000 - 5600 > Không sử dụng được
  5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
  6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  8000 - 11800 > Không sử dụng được
  11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  16600 - 65535 > Không sử dụng được

  [/h]
   

Chia sẻ game lậu