vps long van

Hướng Dẫn Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

Thảo luận trong 'Hướng dẫn chơi MU Online' bắt đầu bởi Admin, 2/5/16. ID Topic: 7492, Lượt xem: 1,885

 1. Admin GameTopViet.Com

  [h=1]Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online[/h][h=4][​IMG][/h][h=1][/h][h=2]DARK WIZARD AGILITY BUG[/h][h=1]Evil Spirits0 - 5700 > Sử dụng bình thường
  5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
  8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  9820 - 10700 > Không sử dụng được
  10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
  13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  15700 - 23250 > Không sử dụng được
  23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
  28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  33200 - 65534 > Không sử dụng được

  Inferno0 - 61700 > Sử dụng bình thường
  61700 - 65534 > Không sử dụng được

  Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
  33200 - 65534 = Sử dụng bình thường  [/h][h=2]DARK KNIGHT AGILITY BUG[/h][h=1]Twisting Slash0 - 47040 > Sử dụng bình thường
  47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  [/h][h=2]ELF AGILITY BUG[/h][h=1]MultiShot0 - 23200 > Sử dụng bình thường
  23200 - 25250 > Không sử dụng được
  25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
  37750 - 56500 > Không sử dụng được
  56500 - 65535 > Sử dụng bình thường

  [/h][h=2]MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG[/h][h=1]Evil Spirit0 - 11200 > Sử dụng bình thường
  11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
  16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  19440 - 21200 > Không sử dụng được
  21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
  26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  31100 - 46200 > Không sử dụng được
  46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
  56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

  Twisting Slash0 - 47180 > Sử dụng bình thường
  47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  Inferno0 - 65535 > Sử dụng bình thường

  Fireslash0 - 32,767 > Sử dụng bình thường

  [/h][h=2]DARK LORD AGILITY BUG[/h][h=1]FIRESCREAM0 - 2400 > Sử dụng bình thường
  2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  5000 - 5600 > Không sử dụng được
  5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
  6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  8000 - 11800 > Không sử dụng được
  11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  16600 - 65535 > Không sử dụng được

  [/h]
   

Chia sẻ game private

gamebank
muonline