vps long van
 1. gamevnhay Member

  [​IMG]
  Link : http://chienco.zuzugame.com

  ----Thông tin server :
  --Trang chủ : http://chienco.zuzugame.com

  --Fanpage : http://www.facebook.com/zuzugame

  – Thông tin nhân vật----
  -Khởi tạo lv 110 và 110 điểm thuộc tính , Max level 123 . Cày quốc lên level và làm Q11 level luôn.........

  - EXP: 150%
  - Droprate: 20% (tỷ lệ drop cơ bản cũng đã được nâng lên)
  - SPI: 50%
  - Warpoint: 80%

  Cuối tuần sẽ có tỷ lệ cao hơn

  - EXP: 300%
  - Droprate: 40% (tỷ lệ drop cơ bản cũng đã được nâng lên)
  - SPI: 100%
  - Warpoint: 160%
  - Vũ khí boss xanh dương không bị mất enchant khi nâng cấp (tỷ lệ thành công là 90%)

  Tất cả các nguyên liệu ép boss đều được kiếm từ event và săn boss.

  Tỷ lệ ép tím vũ khí:

  - Vũ khí trắng ép tím tỷ lệ thành công 100%
  - Từ LV 30-50 tỷ lệ thành công 100%

  - 50 -> 55: 90%
  - 55 -> 60: 80%
  - 60 -> 65: 70%
  - 65 -> 70: 60%
  - 70 -> 75: 50%
  - 75 -> 80: 40%
  - 80 -> 85: 30%
  - 85 -> 90: 20%
  - 90 -> 95: 15%
  - 95 -> 100: 10%
  - 100 -> 110: 5%
  Tỷ lệ ép tím giáp:
  - Giáp Dragon bán trong shop thường
  Tỉ lệ entchat lên 15 là 100%
  Nguồn : http://www.4rkinggame.com
   

Chia sẻ game private

gamebank
mu moi ra