sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. loanquan New Member

  ♣ [Khai mở máy chủ S2-PHẬT SƠN]
  ♦ Phiên bản: Chuẩn VNG 14 Phái - Tính năng mới nhất của VNG
  ♦ Anphatest: Từ 12h00 Ngày 05/05/2016
  ♦ OpenBeta: Từ 10h00 Ngày 08/05/2016
  ♦ Tặng 999 GIFTCODE Máy Chủ [S2-PHẬT SƠN] trị giá 1.000.000 VNĐ MIỄN PHÍ.

  Trang chủ: Trang Chủ - Kiếm Thế 14 Cố Bản Hồi Nguyên

  Tải game: Hướng Dẫn Tải Game - Kiếm Thế 14 Cố Bản Hồi Nguyên

  Đăng ký: Đăng kí - Kiếm Thế 14 Cố Bản Hồi Nguyên

  Facebook Giao Lưu: https://www.facebook.com/kiemthe14phai/

  Diễn đàn: https://www.facebook.com/Kiếmthế-14-Phái-Kiếp-Giang-Hồ-1693012747648641/

  CHƯƠNG I: HỖ TRỢ TÂN THỦ
  VŨ KHÍ THẦN SA
  [​IMG]
  [​IMG]

  A. PHẦN THƯỞNG THAM GIA

  - Cấp 120

  - Bộ trang bị bạch ngân + 14

  - 100 Hòa Thị Bích

  - 200 Mảnh linh hồn chi nhẫn

  - 200 mảnh linh hồn hộ phù

  - 1 sách kỹ năng 110

  - Ngựa Trục nhật

  - 05 Dây Thanh Ti

  - Đồng hành 4 kĩ năng

  - 3 túi 24 ô

  - 1000 vạn bạc khóa

  - 5 vạn đồng khóa

  B. GIFTCODE

  - 100 Hòa Thị Bích

  - 5 Rương Cao Quý

  - 5 vạn đồng khóa

  - 1000 Tiền Du Long

  CHƯƠNG II: ĐUA TOP HOẠT ĐỘNG

  A. TOP TRANH ĐOẠT VÕ LÂM CAO THỦ (săn Boss)

  * Qui tắc tính điểm:Thứ hạng được xét khi lọt vào 3 đội có tổng sát thương Boss cao nhất (tất cả thành viên trong đội đều được xếp vào danh sách xếp hạng)

  * Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.

  * Phần thưởng xếp hạng theo tuần:

  Top 1:

  - Cửu Linh Bảo Hạp x 20

  - Đá Thăng Cấp x 30

  - Đá Tinh Luyện x 30

  - Đồng xu x 01 vạn

  - Huyền Tinh 10 x 02

  - Huyền Tinh 9 x 03

  - Huyền Tinh 8 x 03

  - Đồng Khóa x 15 vạn

  - Bạc Khóa x 250 vạn

  - Exp x 600 triệu

  Top 2:

  - Cửu Linh Bảo Hạp x 15

  - Đá Thăng Cấp x 25

  - Đá Tinh Luyện x 25

  - Đồng Xu x 8000

  - Huyền Tinh 10 x 02

  - Huyền Tinh 9 x 01

  - Huyền Tinh 8 x 03

  - Đồng Khóa x 10 vạn

  - Bạc Khóa x 200 vạn

  - Exp x 400 triệu

  Top 3:

  - Cửu Linh Bảo Hạp x 10

  - Đá Thăng Cấp x 20

  - Đá Tinh Luyện x 20

  - Đồng Xu x 5000

  - Huyền Tinh 10 x 02

  - Huyền Tinh 8 x 01

  - Đồng Khóa x 05 vạn

  - Bạc Khóa x 150 vạn

  - Exp x 300 triệu

  Top 4-10:

  - Cửu Linh Bảo Hạp x 05

  - Đá Thăng Cấp x 15

  - Đá Tinh Luyện x 15

  - Huyền Tinh 9 x 03

  - Huyền Tinh 8 x 01

  - Huyền Tinh 7 x 03

  - Đồng Xu x 3000

  - Đồng Khóa x 05 vạn

  - Bạc Khóa x 100 vạn

  - Exp x 200 triệu

  Top 11-100:

  - Cửu Linh Bảo Hạp x 02

  - Huyền Tinh 9 x 01

  - Huyền Tinh 7 x 03

  - Đồng Xu x 2000

  - Đồng Khóa x 03 vạn

  - Bạc Khóa x 50 vạn

  - Exp x 100 triệu

  TOP HÀNG LONG CHIẾN (PHI LONG ĐẠO)
  [​IMG]
  * Quyền lợi khi tham gia: Tất cả các nhân sĩ đều được mượn miễn phí trọn bộ trang bị Hàng Long Chiến: Bộ phòng cụ tương đương Long Hồn cường hóa +16, Vũ khí tương đương Thần sa Thiên địa cường hóa +16.

  * Qui tắc tính điểm:Tiêu diệt phe địch nhận điểm tích lũy. Phải tiêu diệt ít nhất 3 tên địch mới được nhận thưởng, sau mỗi trận đều có phần thưởng cơ bản.

  (* Lưu ý: nhân vật ở cùng máy tính giết nhau không được tính điểm).

  * Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.

  *Phần thưởng cơ bản:

  - Mức 1: 1 Huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 20 triệu exp

  - Mức 2: 2 huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 30 triệu exp

  - Mức 3: 3 huyền tinh 7, 2 vạn đồng khóa, 50 triệu exp

  - Mức 4: 1 huyền tinh 8, 2 vạn đồng khóa, 80 triệu exp

  - Mức 5: 2 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 100 triệu exp

  - Mức 6: 3 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 150 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa) hạn sử dụng 24h

  - Mức 7: 1 Huyền tinh 9, 2 Huyền tinh 8, 4v đồng khóa, 250 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa ) hạn sử dụng 24h

  * Phần thưởng xếp hạng theo tuần:

  Top 1:

  - Hàng Long Lệnh x 20

  - Đá Thăng Cấp x 30

  - Đá Tinh Luyện x 30

  - Đồng xu x 01 vạn

  - Huyền Tinh 10 x 02

  - Huyền Tinh 9 x 03

  - Huyền Tinh 8 x 03

  - Đồng Khóa x 15 vạn

  - Bạc Khóa x 250 vạn

  - Exp x 600 triệu

  Top 2:

  - Hàng Long Lệnh x 15

  - Đá Thăng Cấp x 25

  - Đá Tinh Luyện x 25

  - Đồng Xu x 8000

  - Huyền Tinh 10 x 02

  - Huyền Tinh 9 x 01

  - Huyền Tinh 8 x 03

  - Đồng Khóa x 10 vạn

  - Bạc Khóa x 200 vạn

  - Exp x 400 triệu

  Top 3:

  - Hàng Long Lệnh x 10

  - Đá Thăng Cấp x 20

  - Đá Tinh Luyện x 20

  - Đồng Xu x 5000

  - Huyền Tinh 10 x 02

  - Huyền Tinh 8 x 01

  - Đồng Khóa x 05 vạn

  - Bạc Khóa x 150 vạn

  - Exp x 300 triệu

  Top 4-10:

  - Hàng Long Lệnh x 05

  - Đá Thăng Cấp x 15

  - Đá Tinh Luyện x 15

  - Huyền Tinh 9 x 03

  - Huyền Tinh 8 x 01

  - Huyền Tinh 7 x 03

  - Đồng Xu x 3000

  - Đồng Khóa x 05 vạn

  - Bạc Khóa x 100 vạn

  - Exp x 200 triệu

  Top 11-100:

  - Hàng Long Lệnh x 02

  - Huyền Tinh 9 x 01

  - Huyền Tinh 7 x 03

  - Đồng Xu x 2000

  - Đồng Khóa x 03 vạn

  - Bạc Khóa x 50 vạn

  - Exp x 100 triệu

  CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM

  A. THI ĐẤU MÔN PHÁI (HỖN CHIẾN 14 MÔN PHÁI)

  [​IMG]

  Top 1: (Quán quân)

  - Danh Hiệu Truyền Nhân Chưởng Môn Phái

  - Tinh Hoa Thần Sa x 50

  - Bạc Khóa x 200 vạn

  - Bạc Thường x 50 vạn

  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 20

  - Đá Thăng Cấp x 15

  - Đá Tinh Luyện x 15

  Còn lại mỗi người nhận:

  - Tinh Hoa Thần Sa x 10

  - Bạc Khóa x 100 vạn

  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 05

  B. BẠCH HỔ ĐƯỜNG

  * Phần thưởng qua ải (Tầng 1 x 01, Tầng 2 x 02, Tầng 03 x 03)

  - Exp

  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm

  - Rương Tạp Phẩm

  - Rương Chân Nguyên 4 Kỹ Năng

  - Mảnh Tìm Ngựa

  C. CHIẾN TRƯỜNG TỐNG – KIM

  - EXP

  - Huyền Tinh 9 10

  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm

  - Tinh hoa thần sa

  - Đá Thăng Cấp

  - Đá Tinh Luyện

  - Đồng khóa

  - Bạc Khóa

  E. TIÊU DAO CỐC

  * Phần xét theo độ khó và qua ải

  - Thành công Ải nhận được:

  - Exp

  - Rương tạp phẩm

  - Tinh hoa thần sa

  F. PHÓ BẢN THẦN TRÙNG TRẤN, THỜI QUAN ĐIỆN

  * Phần thường xét theo cửa ải (1-6)

  - Mở rương mỗi ải nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh 6 /7 /8 /9 /10

  - Tinh Hoa Thần Sa

  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm

  - Đá Thăng Cấp

  - Đá Tinh Luyện

  [​IMG]

  G. TÀNG BẢO ĐỒ

  * Phần thường xét theo điểm đánh giá

  - Rương Tạp Phẩm

  [​IMG]

  H. THƯƠNG HỘI

  - Bạc Thường

  - Bạc Khóa

  - Tinh Hoa Thần Sa

  - Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Áo

  - Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Phù

  [​IMG]

  I. TRANH ĐOẠT TẦN THỦY HOÀNG

  - Tinh Hoa Thần Sa

  - Hòa Thị Ngọc

  - Danh vọng các loại

  - Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác

  [​IMG]

  K. TRANH ĐOẠT HỎA KỲ LÂN

  - Rương phú quý

  - Đá thăng cấp

  - Đá tinh luyện

  - Tinh hoa thần sa

  - Hòa thị bích

  - Huyền tinh 9

  - Huyền tinh 10

  - Huyền tinh 11

  L. TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

  Đang cập nhật
   

Chia sẻ game lậu