Thời gian diễn ra các sự kiện trong Game Mu Online

Nội dung sự kiện Tên Sự kiện Server - Địa điểm Thời gianTiêu diệt Boss Kundun ở Kalima


Tất cả Server


xuất hiện tại Kalima612h45 , 20h45


Tiêu diệt Boss trên bản đồ, vị trí ngẫu nhiên

Tất cả Server

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria

4h15 , 8h15, 12h15, 16h16, 20h15, 24h15


Giờ vàng, diệt quái tăng kinh nghiêm và tăng khả năng rớt đồ hiếm


Tất cả Server


Tất cả mọi bản đồ


2h00 , 3h00
11h00 , 13h59
20h00 , 22h59Tìm và tiêu diệt toàn bộ đội quân của Medusa

Sub CTC


Xuất hiện ở Đầm Lầy Chết11h15, 19h15

Tiêu diệt quái ở Thiên Giới
Săn BOSS KUNDUN
Tất cả Server

Mang vé đến Hoa Tiên ở Devias (215,48) hoặc ở Devias2 (23,27) hoặc Lorencia ( 137,137)


3h00, 11h00, 15h00
19h00, 23h00

Tiêu diệt Boss trên bản đồ Raklion

Tất cả Server


Xuất hiện ở Raklion9h15 , 21h15

Tiêu diệt Thỏ Ngọc nhận được nhiều loại Ngọc
Tất cả Server

Loren (141, 127) ,
Kalima 2 (13,19)

2h15,
10h15, 14h15,
18h15, 22h15
Tiêu diệt đội quân Hỏa Diệm Quỷ để nhận nhiều loại Ngọc
Tất cả Server


Loren (141, 127) , Kalima 2 (13,19)

1h45,
9h45, 13h45,
17h45, 21h45
Tìm và tiêu diệt đội quân của Erohim nhận được nhiều item giá trị
Sub CTC

Valey of Loren


3h30,
11h30,
19h30
Bảo vệ không cho quái xâm nhập mục tiêu, Đẩy lui đợt tấn công của BALGASS
Sub CTC

Xuất hiện ở CryWolf


11h45,
19h45


Tiêu diệt Boss trên bản đồ, vị tríngẫu nhiên


Tất cả Server


Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00

Tiêu diệt quái ở Huyết Lâu nhận được nhiều EXP

Tất cả Server


Mang vé đến Thiên Sứ
ở Devias (209,29) hoặc Lorencia ( 143,137)


2h / lần.
Bắt đầu từ 2h30


Tiêu diệt Boss trên bản đồ, vị trí
ngẫu nhiên


Tất cả Server

Xuất hiên ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria


1h30, 5h30, 9h30,13h30, 17h30, 21h30

Hạ gục những người chơi khác tồn tại đến phút cuối để nhận đồ thần, ngọc

Tất cả Server


Mua Giáp Hỗn Nguyên ở Lorencia (123,133)

2h45,
10h45, 11h45, 15h45, 19h45,
22h45, 23h45

Dân nữ xuất hiện ngẫu nhiên tìm vào giao thông nhận Lông Chym

Dâm Nữ xuất hiện
Tất cả Server

Xuất hiên ngẫu nhiên tại 1 số bản đồ

21h 50

Tiêu diệt quái ở Quảng Trường Quỷ nhận nhiều Exp
Tất cả Server

Mang vé đến Charron
ở Noria
(172,103) hoặc Lorencia ( 143,137)


2h / lần.
Bắt đầu từ 2h00


Bảo vệ không cho quái xâm nhập mục tiêu nhận được nhiều Exp


Tất cả Server

Mang Vé đến NPC
tại Loren
(137,121) hoặc Elberland (50,215)


Bất cứ khi nào có vé

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: